Autorská práva

Stažením těchto příprav se zavazujete k dodržování následujících licenčních podmínek:

  • Pokud není v materiálech uvedeno jinak, můžete je upravovat pouze pro vlastní potřebu nekomerční výuky, ale musí na nich zůstat zachován první list s uvedením autora a případně školy.
  • Materiály můžete rozmnožovat pro potřebu vlastní nekomerční výuky.
  • Materiál především nesmíte dále šířit, zveřejňovat a zapracovávat do dalšího díla bez souhlasu autora.
  • Poskytovatel licence neodpovídá za případné škody způsobené užíváním díla.
  • Práva a povinnosti, které neupravuje tato licence, se řídí autorským zákonem a souvisejícími zákony a předpisy.