O nás

Vážené kolegyně, vážení kolegové,

Otevřeli jste stránky obsahující soubor příprav pro interaktivní tabule SMART Board z matematiky pro základní a střední školu. Přípravy jsou členěny podle témat a převážně navazují na příslušnou učebnici matematiky nakladatelství Prométheus, ale najdete zde i přípravy navazující na jiné učebnice a sbírky.

Uvedené materiály jsou koncipovány tak, aby sloužily jednak při výkladu resp. seznamování žáků s daným tématickým celkem, jednak při opakování příp. zkoušení, a to jak přímo s interaktivní tabulí, tak i např. vytištěné (lze vytisknout všechny / vybrané / upravené listy, podle Vašich cílů). V přílohách a odkazech najdete soubory, které mohou pomoci při řešení příkladů v různých programech (například Cabri, Derive, Excel) nebo odkazy na internetové zdroje.

Základ tohoto souboru vznikl na základě projektů SIPVZ z roku 2006, kde se mi podařilo zkoordinovat činnost několika škol při tvorbě příprav pro střední školu. Pak se začali připojovat další tvůrci příprav a soubor je tedy neustále doplňován. Pokud máte větší celek příprav, který by se hodil do tohoto souboru, tak neváhejte a kontaktujte mne. Pro nejbližší dobu připravujeme v rámci projektu ESF dokončení příprav pro SŠ téma Planimetrie a Stereometrie, který by měl být hotov do září 2007.

Základem sbírky pro základní školu je výstup z projektu SIPVZ 2006 z Gymnázia Mariánské Lázně. Na podzim připravuje další učebnici „Geometrie – Konstrukční úlohy“.

Pokud navrhnete jejich úpravu, která povede k lepšímu pochopení učiva, neváhejte a napište nám.

Na přípravách pro SŠ se podílely tyto školy:

Mimo to s námi spolupracovali kolegové z těchto škol:

Na přípravách pro ZŠ se podílely tyto školy:

Materiály vytvořili:

Mgr. Ludmila Cíglerová, Mgr. Dušan Drexler, RNDr. Šárka Gergelitsová, Mgr. Jiřina Jirsáková, Ing. Dana Kašparová, Mgr. Michaela Koubová, PaedDr. Josef Kubeš, Mgr. Jaromír Osčádal, Mgr. Lenka Sklenářová, Mgr. Jan Šimůnek, Mgr. Miroslav Tichý, Mgr. Roman Úlovec, Ing. Jarmila Valentová, Mgr. Václav Zemek, Mgr. Petr Zrostlík

Za všechny autory Vám přeji příjemné používání materiálů!

Roman Úlovec, Gymnázium Cheb