O projektu Metodické kabinety

|


Gymnázium Sokolov a Krajské vzdělávací centrum je realizátorem projektu Metodické kabinety Karlovarského kraje pro další vzdělávání pedagogických pracovníků, který vychází z Operačního programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, schváleného Evropskou komisí 12.října 2007 a vyhlášeného MŠMT ČR. Zprostředkujícím subjektem je Karlovarský kraj.

Logo ESF
  • Prioritní osa: 1 – Počáteční vzdělávání
  • Oblast podpory: 1.3 Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
  • Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.42/01.0003

Projekt školy (zkr. KABINETY) je zaměřen na další vzdělávání pedagogických pracovníků, kterým v procesu celoživotního učení nabízí další profesní růst a svým obsahem navazuje na probíhající kurikulární reformu vzdělávacího systému. Hlavním cílem projektu je vytvoření ucelené metodicko-koordinační sítě, která bude systémově vycházet z potřeb škol v oblasti implementace ŠVP do výuky. 

Během realizace projektu vznikly metodické sekce, které jsou výchozí aktivitou a platformou pro přímou konzultační činnost. Dále budou na tomto webu publikovány metodické články jako materiál pro všechny pedagogické pracovníky v Karlovarském kraji. Poslední aktivitou je vlastní DVPP, kde škola nabídne učitelům akreditované semináře se všeobecným zaměřením.

Projekt byl zahájen 1.2.2012 a ukončen bude 30.11.2014. Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.