• Geometrické modelování je opravdu jenom hra …(celý článek) Představovat Cabri geometrii je asi zbytečné. Tento vynikající program se dostal do škol před několika lety především díky programu TTT (Teachers Teaching with Technology). Tehdy šlo o rovinnou geometrii, ve které se stereometrie aplikovala poměrně složitě. Před několika týdny jsem dostal do rukou Cabri 3D a jsem…

  Číst dál: Stereometrie v Cabri 3D

 • Nástroj k samostatnému opakování a procvičování. Má poskytnout žákům možnost samostatné přípravy, opakování a procvičení probírané problematiky – normování a kalkulace ceny pokrmu. Probíraná problematika je součástí výuky hospodářských výpočtů na středních odborných školách s gastronomickým zaměřením. Při výuce se poměrně dost času věnuje zprostředkování studijních podkladů žákům. V případě, že dostupné učebnice neobsahují vhodné…

  Číst dál: Kalkulace ceny pokrmu – aplikace pro samostatné procvičování problematiky

 • Kvadratická rovnice a nerovnice je téma, které se učí na všech středních školách. Pokusil jsem se setavit kurz pro podporu výuky uvedené látky. Předpokládám jeho využití pro výklad v příslušném ročníku i předmaturitním opakování. Kurz si klade za cíl různými způsoby ukázat řešení kvadratické rovnice a nerovnice. Kromě vysvětlené teorie kurz obsahuje řadu řešených úloh,…

  Číst dál: Kvadratická rovnice a nerovnice

 • Soubor více než 200 příprav pro interaktivní tabule SMART Board z matematiky pro ZŠ a SŠ. Komplet ZŠ obsahuje témata: Kruhy a válce, Výrazy 2. Komplet SŠ obsahuje témata: Množiny, Důkazy, Rovnice a nerovnice, Funkce, Goniometrie, Planimetrie, Kruhová inverze, Analytická geometrie, Posloupnosti a řady, Statistika, Kombinatorika, Pravděpodobnost, Diferenciální počet, Integrální počet, Komplexní čísla. Na stránkách najdete metodické poznámky, pracovní…

  Číst dál: Soubor příprav z matematiky pro ZŠ a SŠ