• V článku naleznete tipy na několik webových stránek nabízejících zpracování témat, která si většinou nejde (z různých důvodů) „osahat“. V první části jsou to animace použitelné pro výklad kapitol především z molekulární biologie a genetiky, ve druhé názorně zaznamenané dvě pitvy živočichů. Animace Znázornění buněčného dělení – www.cellsalive.com Vynikající anglicky psané stránky, v sekci „animace“ jsou k…

  Číst dál: Animace, virtuální laboratoř

 • Článek nabízí několik vybraných odkazů na zajímavé biologické projekty využitelné pro výuku. Biologie – stránky Gymnázia na tř. Kpt. Jaroše 14 v Brně zpracované na podporu a doplnění gymnaziální výuky biologie. Zahrnují digitální atlas organismů, ve kterém je možné vyhledávat podle předem nastavených kritérií, výukové prezentace (témata: Stopkovýtrusné houby, Rostlinná pletiva, Řasy, Praprvoci), seznam zajímavých biologických odkazů…

  Číst dál: Počítač a výuka biologie

 • Výběr českých elektronických atlasů z oboru zoologie. První skupina odkazů je věnována hmyzu, druhá obratlovcům, z nich konkrétně rybám, ptákům a savcům. Názvy odkazů odpovídají názvům webových stránek. V první části jsou odkazy řazeny abecedně, ve druhé systematicky. Nejsou zde odkazy na encyklopedie, ve kterých je zoologie pouze jednou z několika částí, těm bude věnovaný…

  Číst dál: Zoologické elektronické atlasy

 • Seznámení s obsahem e-learningového kurzu „Školní naučná stezka Zlatý vrch“, který vznikl jako „nadstavba“ školní naučné stezky vedoucí jedním z chebských parků. Cílem tohoto kurzu bylo rozšířit využití původní koncepce skutečné naučné stezky ve výuce gymnaziální biologie, případně umožnit aplikaci (nebo posloužit jako inspirace) i pro jiné školy v jiných městech. Kurz tvoří 13 kapitol, úvodní…

  Číst dál: Školní naučná stezka Zlatý vrch

 • Seznámení s e-learningovým kurzem určeným gymnaziálním studentům biologie a jejich vyučujícím. Popisované biologické preparáty spadají do oborů botanika, histologie a geologie. Původní varianta kurzu byla vytvořena v prostředí LMS Unifor. Kromě textové části obsahuje pro každou kapitolu zpracované souhrny použité literatury a webových stránek, které mohou sloužit jako zdroje dalších informací. Je možné si odsud stáhnout si…

  Číst dál: Komentovaný soubor vybraných mikroskopických preparátů

 • První část tvoří odkazy na několik všeobecných fotografických atlasů. Mezi „ostatní“ jsou v druhé části zařazené atlasy, které se tématicky nehodily do žádného z dosud publikovaných přehledů. Jedná se o dva atlasy mikrofotografií, dva věnované anatomii (všechny čtyři psané anglicky) a tečkou je atlas mineralogický. Všeobecné atlasy Fotogalerie volně žijících druhů (Photo Gallery wildlife pictures) – www.hlasek.com Taxonomicky…

  Číst dál: Elektronické atlasy všeobecné a „ostatní“

 • Každý z nás si určitě alespoň jednou položil otázku: „A jak vlastně vypadá…?“ Jednoduchou odpověď mohou kromě univerzálního vyhledávače Google poskytnout dazabáze (atlasy) organismů. Odkazy na několik zajímavých českých elektronických atlasů z oborů botaniky a mykologie najdete v článku. Odkazy na jednotlivé stránky jsou rozděleny do tří kategorií: na atlasy mykologické, atlasy botanické, které zahrnují druhy…

  Číst dál: Botanické a mykologické elektronické atlasy

 • Jako praktická pomůcka biologů pro určování organismů slouží určovací klíče. K doplnění školní knihovničky je možné využít určovací klíče dostupné na internetu. Následující článek obsahuje odkazy na několik elektronických určovacích klíčů zpracovaných v češtině. Určovací klíče pro botaniku  Klíč k určování mechorostů http://botanika.bf.jcu.cz/bryoweb/klic/klic.html  Jedná se o velmi podrobný klíč pro určování všech játrovek (lupenitých i listových). Pro…

  Číst dál: Elektronické určovací klíče

 • Počítačové hry považované často pouze za žrouty času lze s úspěchem vyžít také jako doplněk a oživení výkladu, jako simulátory reálných situací nebo pro motivaci žáků během výuky či při jejich domácí přípravě. Tipy na několik her a hříček s biologickou tématikou najdete v následujícím článku. V současné době jsou komerčně distribuovány dvě počítačové hry s biologickou…

  Číst dál: Škola hrou
 • Žabák putuje

  |


  Vytvořený kurz v LMS Moodle Žabák putuje je určen pro rozvoj tvořivosti žáků 6. ročníku ZŠ praktické ve výuce informační a komunikační technologie a má pozitivně ovlivňovat u žáků rozvíjení klíčových kompetencí s uplatněním širokého spektra dovedností. Žabák putuje http://moodle2.gymcheb.cz/course/view.php?id=230 Popis kurzu Kurz je zaměřen na stálou motivaci žáků – motivační úvod, záchrana a pomoc žabákovi v překonávání…

  Číst dál: Žabák putuje