Projekt „Inovace a podpora výuky na gymnáziu“

|


Několik slov o ukončeném projektu na Gymnáziu Sokolov… (celý článek)

  • Prioritní osa: 1 – Počáteční vzdělávání   
  • Oblast podpory: 1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání   
  • Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.1.11/02.0011   
  • Doba realizace: 1. 2. 2010 –  28. 2. 2012

Závěr dvouletého projektu z prostředků ESF (OP VK) vede k lehké rekapitulaci uplynulých dvou let… Hlavním cílem bylo vytvoření 30 e-learningových vzdělávacích kurzů, které jsou určeny žákům vyššího stupně gymnázia. Další součástí projektu bylo vzdělávání pedagogů školy v oblasti ICT s důrazem na prostředí LMS Moodle, didaktické využití moderních metod a upevnění nových dovedností v oblasti vzdělávání. Všechny kurzy byly ověřeny v odborné rovině díky dalším pedagogům školy a v uživatelské oblasti přímo ve výuce. Projekt sice končí, ale hlavní životní etapa vzniklých kurzů se vlastně rozjíždí. Je to logické, neboť vstup do podobných aktivit je vždy běh na dlouhou trať.

Poděkování patří všem autorům kurzů a ověřovatelům, kteří se této činnosti věnovali nad rámec běžné výuky. Ke všem kurzům existují metodické listy, jejich přehled je uveden zde.

Operační program Vzdělávání pro konkurenceschopnost (OP VK) je financován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu ČR.