Krajské vzdělávací centrum

|


Karlovarský kraj realizuje v rámci OP VK (ESF) projekt Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků.

Partnerem kraje pro realizaci se stala škola Gymnázium Sokolov, která tak svoji činnost rozšiřuje o DVPP. V rámci projektu se bude v nejbližších třech letech realizovat řada workshopů, zaměřených zejména na výměnu zkušeností se ŠVP na základních a středních školách.

Logolink

Základní údaje o projektu:

  • Prioritní osa: 1 – Počáteční vzdělávání
  • Oblast podpory: 1.3 – Další vzdělávání pracovníků škol a školských zařízení
  • Název projektu: Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků
  • Registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/14.0026

Tato činnost je nyní v přípravné fázi a hlavní aktivity se začnou realizovat již od září 2010. Cílem projektu je systémový přístup k DVPP v Karlovarském kraji, které je po zániku pedagogických center v roce 2004 na krajské úrovni zcela nekoordinované.Vzhledem k aktuálním tématům regionálního školství (ZŠ a SŠ) je hlavní sledovanou oblastí výměna zkušeností u Školních vzdělávacích programů a práce metodických kabinetů, které v současné době vznikají. Karlovarský kraj jako realizátor projektu spolupracuje s ČŠI v Karlových Varech, APDM Karlovarského kraje, občanským sdružením Metodik.cz a krajským pracovištěm NIDV Praha. Dále s třemi vzdělávacími středisky – Gymnáziem ChebISŠTE Sokolov a Prvním českým gymnáziem v K. Varech. V budoucnu by mělo Krajské vzdělávací centrum zastřešovat aktivity dalšího vzdělávání pedagogů v rámci celého kraje a navázat tak na krátké, ale efektivní působení zaniklého Pedagogického centra Karlovy Vary.