MoodleMoot.cz 2010

|


Oficiální Moodle Partner pro Českou republiku, společnost PragoData Consulting, s.r.o.,

ve spolupráci s VUT v Brně, VŠB-TU Ostrava, PedF a FF MU a EUNIS-CZ pořádají konferenci… (celý článek)

Konference se uskuteční 10. – 11. června 2010, místem konání jsou prostory Vysokého učení technického v Brně. Více na http://moodlemoot.cz. Hlavním mottem konference je: „Moodle jako technologie efektivních a úsporných řešení„.

Témata konference:

  • Moodle 2.0, novinky a budoucnost
  • Rozsáhlé projekty nasazení Moodle
  • Speciální moduly Moodle, e-portfolio
  • Řízení vzdělávání (témata pro neuniverzitní sektor)
  • Pedagogické výstupy pro e-výuku
  • Ukázky úspěšných řešení z praxe
  • Vzdělávací projekty podporované evropskými fondy s využitím e-learningu
  • MŠMT projekty pro školství

Na konferenci budou prezentovány  plenární přednášky předních odborníků a příspěvky v jednotlivých sekcích. Součástí konference je i sekce e-learningových prezentací představující vhodný prostor pro publicitu právě probíhajících nebo ukončených projektů nebo pro ty, kdo se chtějí aktivně zúčastnit konference bez publikace plného příspěvku. Zde lze zájemcům předvést projekty, zajímavé a úspěšné kurzy v systému Moodle  a jiné ukázky své práce. Souběžně s konferencí budou probíhat půldenní dílny/kurzy. Dílny jsou určeny pro začátečníky i pokročilé a jsou dle svého zaměření rozděleny na dílny pro pedagogy a pro administrátory.