Animace, virtuální laboratoř

|


V článku naleznete tipy na několik webových stránek nabízejících zpracování témat, která si většinou nejde (z různých důvodů) „osahat“. V první části jsou to animace použitelné pro výklad kapitol především z molekulární biologie a genetiky, ve druhé názorně zaznamenané dvě pitvy živočichů.

Animace

Znázornění buněčného dělení – www.cellsalive.com

Vynikající anglicky psané stránky, v sekci „animace“ jsou k dispozici interaktivní modely např. buněčného dělení (mitózy i meiózy), stavby buňky nebo buněčného cyklu. Vybrané mikrofotografie je možné si zkusit sestavit jako puzzle. Navíc jsou zde i doprovodné teoretické texty s dalšími krátkými animacemi a galerie mikrofotografií buněčných struktur a krystalů látek přítomných v buňkách (focených v procházejícím nebo polarizovaném světle).

Vysvětlení Mendelových genetických zákonů

http://www.mendel-museum.org/ces/1online/experiment.htm

Součást virtuální expozice („Výstava on-line“) Mendlova muzea spadajícího pod Masarykovu Univerzitu v Brně. Jednoduše a přehledně zpracované animace základních Mendlových genetických zákonů s vysvětlením jednotlivých kroků.

Virtuální svět genetiky

http://old.mendelu.cz/~agro/af/genetika/vsg2/elab7/index7.htm

Interaktivní flashové animace a videa s komentáři k metodám zkoumajícím genom, hlavním obsahem stránek je problematika molekulárních základů genetiky (od stavby DNA k expresi genu). Na konci každé kapitoly jsou připojené kvizy. Autory stránek jsou pracovníci ÚMFGZ při Mendelově zemědělské a lesnické univerzitě v Brně.

Animace průběhu PCR u molekuly DNA

http://users.ugent.be/~avierstr/principles/pcrani.html

Animace je součástí osobních stránek Andy Vierstraeta věnovaných molekulární biologii, který se na Univerzitě v belgickém Gentu zabývá studiem DNA. Najdeme zde mnoho anglicky psaných dalších textů týkajících se této problematiky.

Princip určení krevních skupin

a mnoho dalších témat předložených v podobě krátkých her doplněných výkladem (viz článek „Škola hrou“) http://nobelprize.org/educational_games/medicine/landsteiner/index.html

Laboratoře

Pitva žáby

http://froggy.lbl.gov/

Model, na kterém je možné prohlédnout si celkové uspořádání orgánů v těle nebo nákresy jednotlivých orgánů zvlášť. V celkových pohledech jsou orgánové soustavy pro lepší orientaci zvýrazněny barvou.

Pitva psa

http://projekty.sosvet.cz/2005_pitva_savce/index.html

Projekt SOŠ veterinární v Hradci Králové. Jednotlivé kroky pitvy jsou vyfotografované a okomentované. Členění textu odpovídá postupu pitvy, tj. obsahu jednotlivých tělních dutin (břišní dutina, hrudní dutina…), další podrobnější členění je podle orgánových soustav. Kompletní komentář je uložen v „Textové části“ ve formátu .pdf.