Botanické a mykologické elektronické atlasy

|


Každý z nás si určitě alespoň jednou položil otázku: „A jak vlastně vypadá…?“ Jednoduchou odpověď mohou kromě univerzálního vyhledávače Google poskytnout dazabáze (atlasy) organismů. Odkazy na několik zajímavých českých elektronických atlasů z oborů botaniky a mykologie najdete v článku.

Odkazy na jednotlivé stránky jsou rozděleny do tří kategorií: na atlasy mykologické, atlasy botanické, které zahrnují druhy z více taxonomických skupin (nejčastěji např. všechny rostliny cévnaté), a atlasy botanické zabývající se pouze vybranými skupinami. Řazení odkazů v rámci první a druhé kategorie je abecední podle oficiálního názvu stránek, v poslední části jsou odkazy řazeny tématicky.

Nejsou zde odkazy na encyklopedie, ve kterých je botanika pouze jednou z několika částí, těm bude věnovaný samostatný článek.

(Pozn.: Využívání publikovaných obrázků musí být v souladu s autorskými právy.) ´

Mykologie

Houby – http://web.quick.cz/smulaxx/

Osobní stránky P. Fuchse, pěkný elektronický atlas hub, pohodlné vyhledávání podle vlastností jednotlivých skupin, druhy doplněny popisy.

Mykologie: houby a houbičky – http://mujweb.cz/www/houby/

Druhy jsou řazené abecedně, název doplňuje popis, informace o výskytu a fotografie, další odkazy zahrnují recepty, mykologickou teorii (např. biotop hub, látky obsažené v houbách), informace o mykologickém kurzu Úpice (provozovateli těchto stránek) a historii mykologie jako oboru.

Další fotografie hub jsou součástí atlasu pod odkazem „Botany“ viz další kategorie.

Botanika – všeobecné atlasy

Atlas rostlin – http://colee-rostliny.ic.cz/
Atlas se širokým záběrem, ale relativně malým množstvím druhů v jednotlivých kategoriích, je možné vybírat podle čeledí, jmenného seznamu nebo typu rostliny (byliny, keře, stromy, pokojové rostliny, mechorosty…), zajímavostí je přehledný slovníček základních pojmů, jednoduchý určovací klíč (určování na základě barvy květu) a setřídění uvedených druhů podle doby kvetení v jednotlivých měsících.

Atlas rostlin – http://rostliny.prirodou.cz

Stránky občanského sdružení Přírodou.cz, rostliny je možné vyhledávat podle čeledí nebo v souhrnném seznamu podle názvu, každý druh zastoupen několika fotografiemi a doplněn charakteristikami, v nabídce stránek je i možnost otestovat své znalosti.

Botany – http://botany.cz/

Botanický web, z dalších pododkazů zajímavý herbář rostlin s druhy řazenými abecedně, stejně tak zpracovaný atlas hub a biogeografické regiony světa se základními charakteristikami a fotografiemi konkrétních druhů, zpracováno formou redakčního systému.(původní adresa webu byla http://flora.nikde.cz/ nebo http://rostliny.nikde.cz/)

Galerie flóry a vegetace – http://www.sci.muni.cz/botany/vegsci/galerie.php?lang=cz

Databáze fotografií rostlin, která je součástí Ústavu botaniky a zoologie Přírodovědecké fakulty Masarykovy univerzity v Brně. Zadáním názvu rostliny lze vyhledat jednotlivé fotografie s určením konkrétní lokality. Údaje nejsou doplněny taxonomickým zařazením a další charakteristikou.

Fotografický herbář – http://botanika.wendys.cz/index.php3

Velmi rozsáhlý atlas, vyhledávání rostlin podle různých kritérií – „laických“ např.plané, zdomácnělé, jedlé, jedovaté, masožravé nebo odbornějších – byliny, keře, stromy či vyhledávání podle čeledí. V každé kategorii je další podrobnější vyhledávání podle abecedy. Každý druh je představen několika fotografiemi a doplněn popisem.

Herbář – http://www.herbar.cz/

Fotoherbář evropské květeny, vyhledávání podle čeledí nebo podle názvu, zahrnuje rostliny jednoděložné a dvouděložné.

Květena České republiky – http://www.kvetenacr.cz/

Vyhledávání podle názvu (česky, latinsky), podle čeledí nebo podle stanoviště nebo podle typu květu (barva, souměrnost), navíc jsou zde informace např. o ohrožených druzích, chráněných územích, naučných stezkách, terminologický slovníček, přehled literatury a další.

Ohrožení a ochrana vegetace České republiky – http://botany.upol.cz/atlasy/spolecenstva/index.html

Databáze fotografií a charakteristik společenstev rostlin zpracovaná podle Katalogu biotopů ČR využívaným při mapování vegetace v rámci projektu „Natura 2000“.

Botanika – atlasy zahrnující jen vybrané skupiny druhů

Phytoatlas – http://www.fytoplankton.cz/fytoatlas.php

Fotografie řas a sinic pouze doplňují stránky hydrobiologického ústavu AV ČR, druhy jsou řazené systematicky, nejsou blíže charakterizovány.

Sinice a řasy – http://www.sinicearasy.cz/

Stránky Přírodovědecké fakulty Jihočeské univerzity v Č. Budějovicích. Druhy řazené podle systematického třídění, jednotlivé skupiny doplněny charakteristikou. Fotografie vybraného druhu lze také vyhledat zadáním názvu v galerii.

Orchideje naší přírody – http://www.geocities.com/TheTropics/Equator/3832/

Původní fotografie orchidejí pořízené ve volné přírodě na území České republiky. Fotografie jsou uspořádány formou miniatur na hlavní stránce, název druhu se objeví po najetí kurzoru na obrázek.

Masožravé rostliny – http://www.foxcpg.com/cz/index.php

Stránky naplněné rozmanitými informacemi o všem, co souvisí s masožravými rostlinami. Pod odkazem „Album“ zahrnují rozsáhlý fotografický atlas s možností vyhledávání podle názvu druhu, konkrétní lokality, kde se vyskytuje (nebo odkud byl vyfocen), nebo podle jména autora snímku. Zpracováno formou redakčního systému.

Encyklopedie zahradních rostlin – http://www.garten.cz/enc.php?lng=cz&p_zahr_typ=P

Vyhledávání podle českého nebo latinského názvu nebo podle typu rostliny (dřeviny, popínavá rostliny a pod), barvy květu a doby kvetení nebo podle nároků na půdu či světlo. Každá rostlina bývá zastoupena několika fotografiemi a doplněna popisem (včetně např. místa původu) a odkazy na další články.

Pěstované rostliny – http://rostliny.wz.czStránky zabývající se všemi možnými typy pěstovaných rostlin, v současné době jsou funkční jen části zahradní rostliny – cibuloviny a pokojové rostliny – kvetoucí, zelené. Připravují se další odkazy: keře, stromy, trvalky, růže (vše kategorie „Zahradní rostliny“) a v kategorii „Pokojové rostliny“ navíc bromélie a ochideje.