Elektronické atlasy všeobecné a „ostatní“

|


První část tvoří odkazy na několik všeobecných fotografických atlasů. Mezi „ostatní“ jsou v druhé části zařazené atlasy, které se tématicky nehodily do žádného z dosud publikovaných přehledů. Jedná se o dva atlasy mikrofotografií, dva věnované anatomii (všechny čtyři psané anglicky) a tečkou je atlas mineralogický.

Všeobecné atlasy

Fotogalerie volně žijících druhů (Photo Gallery wildlife pictures) – www.hlasek.com Taxonomicky řazené fotografie hub, rostlin a živočichů, v rámci jednotlivých skupin vyhledávání podle latinských jmen, fotografie jsou bez popisů.

Naturfoto.cz (Fotografie přírody a různých koutů světa) – http://www.naturfoto.cz/ Taxonomicky řazené fotografie různých skupin organismů, u každé fotografie krátký komentář zobrazeného druhu.

Biolib – Biological Library (biologická knihovna) – http://www.biolib.cz

Portál, jehož součástí je encyklopedie hub, rostlin a živočichů, fotogalerie, různé biologické články v podobě redakčního systému, databáze odkazů, biotopů a chráněných území a další aktivity související s biologií. Postupně jsou doplňovány další údaje, přispívat může kdokoliv.

Salix.cz – http://www.salix.cz/

Encyklopedie živočichů, rostlin s obrázky a texty v podobě redakčního systému, od konce roku 2007 se předělává.

Meloidae.com, fotografie Stanislava Krejčíka – http://www.meloidae.com/

Fotografie různých živočichů (nejrozsáhlejší album je věnované hmyzu), rostlin a hub.

„Ostatní“

Mikrofotografie

A Photo Laboratory Study of Plant Anatomy – http://www.sdlakesandstreams.com/plantanatomy/

Atlas fotografií rostlinných mikroskopických preparátů tříděné podle typu pletiv.

Kunkel Microscopy, Inc. (Science Stock Photography) – http://www.denniskunkel.com/

Ukázky vědeckých mikrofotografií rostlin, živočichů i dalších organismů (barvené i černobílé).

Anatomie

Human Anatomy Online – http://www.innerbody.com

Atlas lidského těla, samostatně zpracované jednotlivé orgánové soustavy. Obrázky jsou interaktivní, po označení kurzorem se objeví název, opačným postupem je možné vybrané struktury vyhledávat. Doplněno dalšími popisy, animacemi a třemi krátkými výukovými prográmky.

Atlas the whole brain – http://www.med.harvard.edu/AANLIB/home.html

Atlas struktury mozku, který zahrnuje snímky zdravého i postiženého mozku s popisy. Řezy je možné prohlížet v libovolné rovině řezu.

Mineral.cz – http://www.mineral.cz

Web věnovaný mineralogii, obsahuje informace užitečné pro sběratele minerálů. Součástí je rozsáhlá databáze minerálů, informace o konaných akcích, příspěvky a články, zajímavé odkazy, burzu, fórum, elektronické muzeum zaměřené na cihlářství, hornictví, mineralogii, paleontologii a vápenictví.