Elektronické určovací klíče

|


Jako praktická pomůcka biologů pro určování organismů slouží určovací klíče. K doplnění školní knihovničky je možné využít určovací klíče dostupné na internetu. Následující článek obsahuje odkazy na několik elektronických určovacích klíčů zpracovaných v češtině.

Určovací klíče pro botaniku 

Klíč k určování mechorostů

http://botanika.bf.jcu.cz/bryoweb/klic/klic.html 

Jedná se o velmi podrobný klíč pro určování všech játrovek (lupenitých i listových). Pro mechy je zpracován pouze pro podtřídu Dicranidae, kam řadíme z běžnějších mechů např. rody dvouhrotec (Dicranum), bělomech (Leucobryum), kroucenec (Tortula), nebo rohozub (Ceratodon). Kromě vlastního klíče je možné dostat se zde na kompletní přehled systému mechorostů s charakteristikami jednotlivých skupin, které jsou někdy doplněné nákresy.

Klíč k určování masožravých rostlin http://www.mujweb.cz/veda/foxcpg/sindex.htm 

Na těchto stránkách jsou uložené jednoduché určovací klíče zpracované podle monografií daných druhů. Ve výběru druhů jsou dva naše domácí rody, rosnatky (Drosera) a bublinatky (Utricularia), a dva rody tropické, u nás pouze pěstované, Heliamphora a Genlisea.

Určovací klíče pro zoologii  

Klíč k určování hmyzu

http://www.hmyz.info/klice.htm

Zájemci o entomologii najdou pod tímto odkazem dva určovací klíče, jednoduchý pro rozlišení podtříd hmyzu a rozsáhlejší pro určování dospělců rozmanité podtřídy křídlatých (Pterygota). V základní struktuře druhého zmíněného klíče lze dojít v určování až na úroveň řádů, popisy konkrétních druhů jsou uložené pod názvy řádů fungujících jako hypertextové odkazy. Informace mají encyklopedický charakter a jsou doplněné nákresy a fotografiemi.

Klíč k určování rovnokřídlých

http://mujweb.cz/www/orthoptera 

Názorně zpracovaný určovací klíč, každý určovací znak je pro snadnější rozhodování doplněn nákresem. Ke každému druhu jsou zde uvedeny základní charakteristiky (vč. např. potravních nároků), fotografie, informace o celkovém rozšíření a výskytu v rámci ČR a pokud daný druh striduluje, můžeme si spustit audiozáznam. Stejně jako předcházející klíč můžeme i tento použít pouze k určování dospělců.

Klíč k určování našich pěvců

http://www.fi.muni.cz/~xliska/hosted/ptaci/ptaci.cgi

Nejedná se o typický určovací klíč, ale spíš o orientační pomůcku pro laiky nebo začínající ornitology. Určení konkrétního druhu je založeno na výběru z nabídek osmi hesel, např. typ prostředí, chování, velikost – pouze orientační, např. velký jako kos apod., přičemž není nutné provést výběr ze všech hesel současně. Dostaneme-li se ke jménu konkrétního druhu, můžeme si prohlédnout jeho obrázek a zjistit další informace v encyklopedii, která je součástí těchto stránek.

Tento přehled českých určovacích klíčů určitě není úplný. Pokud byste věděli o dalších, napište mi na uvedenou mailovou adresu, ráda váš odkaz zařadím a zpřístupním tak i ostatním „čtenářům“. A vám, kteří jste se pročetli až sem, přidávám malý „dárek“…

Klíč k určování živočichů žijících v půdě podle schématických obrázků http://www.ent.orst.edu/comtesa/ 

Klíč, který je svým pojetím trochu netypický. Skupina určovaných živočichů je vymezena ekologicky a základním rozlišovacím kritériem pro určení živočicha je tvar těla (počet končetin a přítomnost nebo nepřítomnost schránky). Klíč je sice anglický, ale jednotlivé znaky jsou zde schématicky nakreslené. Výsledek určování si můžeme ověřit porovnáním s obrázkem daného druhu.