Počítač a výuka biologie

|


Článek nabízí několik vybraných odkazů na zajímavé biologické projekty využitelné pro výuku.

Biologie – stránky Gymnázia na tř. Kpt. Jaroše 14 v Brně zpracované na podporu a doplnění gymnaziální výuky biologie. Zahrnují digitální atlas organismů, ve kterém je možné vyhledávat podle předem nastavených kritérií, výukové prezentace (témata: Stopkovýtrusné houby, Rostlinná pletiva, Řasy, Praprvoci), seznam zajímavých biologických odkazů a v přípravě jsou studijní texty.

Buňka – interaktivní výuková aplikace vytvořená vyučujícími SZŠ Karviná s důrazem na mezipředmětové vztahy (BI-CHE-FY-ICT-estetika-ošetřovatelství-somatologie). Jednotlivé kapitoly z biologie, chemie, fyziky a ošetřovatelství, které souvisí s tématem „Buňka“, jsou zpracovány do podoby výukových prezentací, metodické příručky a pracovních listů. Soubor je doplněn protokoly s návody k provedení příslušných laboratorních prací.

Měkkýši – výborný materiál Gymnázia v Blovicích, který obsahuje .pdf dokument se zajímavostmi o plžích a mlžích, pracovní listy použitelné při laboratorních pracích a jednoduchý kvíz (vše stažitelné ve formě .rar souborů nebo zdarma na vyžádání v podobě CD-ROMu).

Projekty gymnázia v Mariánských Lázních – výkladové prezentace uložené na biologickém webu gymnázia v sekci Projekty SIPVZ. Zabývají se tématy Mechorosty, Kapraďorosty a Morfologie rostlinných orgánů. Jsou velmi dobře využitelné ve výuce, drobné potíže (především s načítáním souborů při využití on-line) způsobuje velké rozlišení použitých fotografií.

ICT v přírodopisu – projekt Masarykovy ZŠ v Janovicích nad Úhlavou. Zahrnuje zpracované prezentace pro výuku přírodopisu na 2. stupni ZŠ, atlas mikrofotografií a velké množství dalších odkazů, ze kterých je možné čerpat další informace k daným tématům.

Flóra a fauna Povltaví – projekt Gymnázia J. V. Jirsíka v Č. Budějovicích. Ukazuje možnost využití ICT při zpracování výsledků získaných na terénním botanickém cvičení. (V současné době bohužel potíže se stažením souboru, lze řešit kontaktem se správcem stránek.)

Multimediální atlas brněnských parků – výukové materiály EKO gymnázia v Brně v podobě www stránek a DVD (zdarma k zaslání na vyžádání). Obsahují fotografie a informace o současnosti a minulosti 14 brněnských parků.