Škola hrou

|


Počítačové hry považované často pouze za žrouty času lze s úspěchem vyžít také jako doplněk a oživení výkladu, jako simulátory reálných situací nebo pro motivaci žáků během výuky či při jejich domácí přípravě. Tipy na několik her a hříček s biologickou tématikou najdete v následujícím článku.

V současné době jsou komerčně distribuovány dvě počítačové hry s biologickou tématikou. Obě mohou sloužit spíše jako motivační, umožňují vyzkoušet si aplikaci teoretických znalostí v “praxi”. První se jmenuje Bioscopia, druhá Zoo Tycoon.

Podtitulek “a biologie se stane dobrodružstvím” v názvu hry Bioscopia dobře vyjadřuje její náplň. Hráč je v pozici vědce – zachránce dívky, která se ztratila ve výzkumné laboratoři, kde převzali vládu roboti. Při průchodu objektem využívá biologické znalosti k plnění různých úkolů, které mu otevírají cestu dál nebo poskytují „nápovědu“ k jiným. Hra je doplněna rozsáhlou multimediální encyklopedií. Je atraktivně zpracovaná po grafické stránce.

Ve hře Zoo Tycoon je úkolem hráče vybudovat a řídit vlastní zoologickou zahradu. Při rozhodování o výběru zvířat a vytváření optimálních podmínek pro chov může využít nápovědu poskytující základní biologické informace o každém druhu. Péči pak přizpůsobuje aktuálnímu stavu každého zvířete (dostatek potravy, zdravotní stav atd.), který se průběžně mění. Mimo to se stará o chod zahrady jako celku, o zaměstnance, návštěvníky i technické zázemí. Tato hra existuje ve čtyřech modifikacích: Zoo Tycoon, ZooTycoon 2, Dinosaur Digs a Marine Mania, k některým lze zdarma stáhnout anglické demoverze, k zakoupeným licencím je možné doinstalovat češtinu.

Zdarma stažitelné drobné hříčky vhodné pro použití přímo ve výuce je možné najít na stránkách BBC a stránkách věnovaných Nobelovým cenám (Nobelprize). Oba zmíněné weby jsou anglické, ale přehledné. Bez větších problémů se dají ovládat i vlastní hry.

V případě stránek BBC jsou hry „schované“ v sekcích (Science&Nature) a Learning. V oblasti „Learning“ lze najít výukové prográmky (většinou nebiologické) především pro předškoláky a žáky prvního stupně ZŠ. V oblasti Science&Nature jsou hry umístěny pod odkazem „games“ na hlavní stránce nebo je možné vybírat si téma z konkrétních oblastí podle nabídky hlavní lišty (živočichové, prehistorický život, lidské tělo a mysl nebo vesmír). Nejbohatší nabídku má kapitola „živočichové“ v pododkazech „challenges“ – např. skládání koster živočichů, určení živočicha podle skladby jeho jídelníčku, nebo „sea life“ – např. simulace putování živočichů mořskými proudy nebo život na korálovém útesu. Možnost složit kostru vyhynulých zvířat nebo je přímo navštívit v jejich době (včetně shlédnutí krátkých videosekvencí z cyklu „Putování s pravěkými zvířaty“) nabízí kapitola „prehistorický život“. Zájemci o anatomii si mohou vyzkoušet uložit orgány lidského těla do správné polohy v kapitolce „lidské tělo a mysl“. Kapitola vesmír umožní např. procházku jeho virtuální mapou.

Stránky Nobelprize poskytují vyčerpávající informace o Nobelových cenách a všem, co s nimi souvisí. Kromě toho je zde pro každý obor k dispozici pod odkazem „Education games“ soubor jednoduchých her. Pro výuku biologie jsou vhodné hry s tématy souvisejícími s lékařstvím – „Educational Games – The Nobel Prize in Medicine”. V každé hře je stručně vysvětlen biologický princip, který si pak hráč může procvičit. Zároveň si tak ověří, zda danou problematiku pochopil. Za vyzkoušení určitě stojí např. hra založená na určování krevních skupin, simulace průběhu malárie z pohledu původce i přenašeče, simulátor replikace DNA nebo nácvik vytvoření podmíněných reflexů u psů podle I. P. Pavlova.