Zoologické elektronické atlasy

|


Výběr českých elektronických atlasů z oboru zoologie.

První skupina odkazů je věnována hmyzu, druhá obratlovcům, z nich konkrétně rybám, ptákům a savcům. Názvy odkazů odpovídají názvům webových stránek. V první části jsou odkazy řazeny abecedně, ve druhé systematicky.

Nejsou zde odkazy na encyklopedie, ve kterých je zoologie pouze jednou z několika částí, těm bude věnovaný samostatný článek.

(Pozn.: Využívání publikovaných obrázků musí být v souladu s autorskými právy.)

Bezobratlí – hmyz

Brouk.wz.cz – http://www.brouk.wz.cz/atlas.php

Amatérské fotografie brouků, druhy řazené podle systému, každý druh většinou zobrazen na více fotografiích pro snazší určení, bez dalších charakteristik.

Entomologie Romana Rejzka – http://volny.cz/midge/index.htm

Stránky zahrnující obrazovou fotogalerii střevlíkovitých brouků s vyhledáváním podle latinského názvu, videoukázky vybraných skupin a další informace.

Kovaříci (Elateridae) – http://www.elateridae.com/

Stránky zabývající kompletní problematikou kovaříků. Ve fotogalerii jsou kromě fotografií dospělců také fotografie larev a pro každý druh je vypracována mapa rozšíření na území ČR. Součástí stránek jsou „Novinky“ – entomologické články v podobě redakčního systému.

Odonata (vážky) – www.odonata.cz

Velmi pěkné stránky o vážkách, kromě fotogalerie a galerie skenů vážek jsou zde kompletní informace o této živočišné skupině – systematika (včetně kladogramů), anatomie, morfologie, rozmnožování, etologie, etologie a další.

Sklípkan. net – http://www.sklipkan.net/fotogalery

Stránky věnované především pavoukům, ve fotogalerii je možné najít fotografie i ostatních živočišných skupin, hlavně druhů žijících mimo ČR nebo u nás chovaných.

Www.insect.cz – http://gallery.insect.cz/

Obsáhlé stránky s kvalitními barevnými makrofotografiemi motýlů, brouků a dalších hmyzích skupin (pro některé z nich existují samostatné odkazy, např. www.motyli.czwww.brouci.cz). U každé fotografie je latinský, český, anglický a německý název a podrobnější informace „technického“ rázu – např. autor, lokalita, typ fotoaparátu.

Obratlovci

Česká ryba – http://ceskaryba.cz

Obrázkový katalog 27 vybraných ryb vyskytujících se v českých řekách, jednotlivé druhy jsou zobrazeny na kresbách a doplněny stručným popisem.

Poznáte ryby v revírech MRS? – http://www.volny.cz/mrs.sm/naseryby.html

Stránky Moravského rybářského svazu se 42 kresbami našich ryb, název druhu se zobrazuje po najetí kurzorem na obrázek.

Ptáci – http://www.ptaci.zde.cz

Velmi obsáhlý web, vyhledávání podle systému, jednotlivé skupiny i druhy doplněny charakteristikami, v hlavní nabídce je mnoho dalších možností, např. sledování ptačího kalendáře, zaznamenávání pozorování ptáků na různých místech ČR nebo kompletní druhový seznam ptáků žijících v Evropě a ČR.

Internetová encyklopedie savců – http://www.savci.upol.cz/_uvod.htm

Stránky zahrnující systematický přehled, kapitolu věnovanou teorii a popisu jednotlivých skupin a galerii fotografií konkrétních zástupců. Fotografie jsou popsány latinským názvem, český se objeví po najetí kurzorem. Formou redakčního systému jsou zde publikované „Zprávy ze světa savců“ a pod odkazem „Dotazy a odpovědi“ je možné projít si např. rekordy savčí říše.

Sbírka lebek – http://zoo.bf.jcu.cz/lebky/

Databáze osteologického materiálu ze stránek Biologické fakulty Jihočeské univerzity v Českých Budějovicích. Obsahují fotografie lebek zástupců různých skupin bezobratlých s jednoduchým popisem. Pro snazší pochopení je zde navíc terminologický slovníček.