Chemické pokusy s laboratoří i bez ní

|


Nedílnou součástí výuky chemie tvoří chemické pokusy. Těm, kdo laborují pravidelně, se možná budou hodit některé z návodů publikovaných na různých webových stránkách.

Všem jsou určeny odkazy na videa pokusů nebo programy se simulacemi či animacemi.

Videa pokusů

http://chemie.gfxs.cz/index.php?pg=videa&id=3 – web „Chemický vzdělávací portál“, mezi dalšími kapitolami také „Videa pokusů“ s 30 pokusy z anorganické chemie, u každého pokusu je uveden návod k provedení včetně vysvětlení principu a doplnění chemické rovnice.

http://www.uni-regensburg.de/Fakultaeten/nat_Fak_IV/Organische_Chemie/Didaktik/Keusch/D-Video-d.htm – stránky P. Keusche z Univerzity v Regensburku s velkým množstvím pokusů z organické chemie dále přehledně tématicky roztříděných (zajímavé např. pokusy „všedního dne“ – reakce s využitím běžně dostupných chemikálií – potravin), každý pokus zpracován jako u předešlého odkazu.

http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/vyhledav/chemici3.html – chemický web ze stránek Gymnázia & SOŠPg Liberec. Videa, která jsou přímo uložena na těchto stránkách, nemají uvedený žádný další komentář ani popis, kromě toho jsou zde další odkazy na videa ze stránek http://www.webelements.com.

http://www.lehrer-online.de/video-chemie.php – adresy na další internetové prameny s videonahrávkami chemických experimentů (obsahuje i odkaz na pokusy z organické chemie, viz výše).

Návody k provedení laboratorních prací

http://www.gbn.cz/grant/ – soubor návodů na laboratorní práce na stránkách Gymnázia v Benešově v podobě dokumentu .pdf, výběr pokusů z obecné, anorganické a organické chemie a biochemie.

http://www.spst.cz/cze/index.php?section=study&action=laboratory_tests – stránky SPŠ Třebíč, návody na lab. práce seřazené do tří souborů odpovídajícím studijním ročníkům, tématicky se jedná o pokusy z obecné, anorganické a organické chemie.

http://chemie.gfxs.cz/index.php?pg=laborky – soubor pokusů všech základních oborů chemie vyučovaných na SŠ, součást stránek chemického vzdělávací portálu Gymnázia F. X. Šaldy v Liberci.

Modely, animace a simulace průběhu chemických reakcí

Animace a simulace chemických pokusů, stránky Univerzity v Iowě, http://www.chem.iastate.edu/group/Greenbowe/sections/projectfolder/simDownload/index4.html, pokusy z oborů elektrochemie, redoxní titrace, termochemie, chemická kinetika, práce s plyny, stechiometrie, chemické reakce a další.

Model fungování jaderné elektrárny ze stránek ČEZu: http://www.cez.cz/cs/energie-a-zivotni-prostredi/jaderna-energetika/interaktivni-model-je-jak-funguje-jaderka.html

Program titrace – http://edu.uhk.cz/titrace/ , doplněno studijním materiálem o acidobazických titracích, navíc také přehled dalších zajímavých odkazů.

Virtuální laboratoř – http://www.virtlab.com/main.aspx – simulace průběhu titrace včetně zápisu hodnot a výpočtů měnícího se pH.