Kam pro základní „chemické informace“…

|


Webových adres, kde je možné načerpat informace týkající se chemie, je velmi mnoho. Do tohoto článku jsem z nich zařadila tři, o kterých si myslím, že jsou velmi přehledně a podrobně zpracované a je možné v nich najít další odkazy na stránky zabývající se chemií. Ve druhé části článku je několik konkrétních odkazů na periodické tabulky.

První a troufám si říct, že nejvydařenější, jsou stránky učitele – chemika z Gymnázia & SOŠPg v Liberci: http://canov.jergym.cz/ . Hned v úvodu je v podobě hypertextových odkazů přehledně zpracovaný jejich obsah. Kromě odkazů na studijní materiály je zde spousta dalších na různé typy periodických tabulek, chemická videa, nákup chemikálií či chemické programy.

Myslím, že nadsázka autorů, kteří sami vítají návštěvníky na nejlepším, nejkrásnějším, nejúchvatnějším chemickém webu, je na místě. Stránky jsou opravdu informačně vyčerpávající a navíc velmi graficky zdařilé a vtipné.

Další podobné dílo, „Chemický vzdělávací portál“, vzniklo také Liberci, jeho autorem jsou učitelé Gymnázia F. X. Šaldy: http://chemie.gfxs.cz/. Jednotlivé kapitoly se věnují periodické tabulce, organickému a anorganickému názvosloví, plastům, minerálům, chemickým výpočtům a nabízejí také návody k laboratorním pracím a videa chemických pokusů.

Třetí adresou na stránky s „univerzálním“ obsahem je laboratorní průvodce agentury REMION: www.labo.cz. Je určen spíše lidem z laboratorní praxe, v sekci „Zajímavé odkazy“ je ale mnoho odkazů na stránky související s vědou. Pro učitele chemie určitě mohou být užitečné podkapitoly Chemie, Analytické a laboratorní metody, Biochemie, biologie, Výuka a vzdělávání, Laboratoře a vybavení nebo Aktuality a časopisy.

Periodická soustava prvků

http://www.piskac.cz/Pavel/PT/ – periodická tabulka v češtině, nabízí kromě informací o vlastnostech prvků také např. prográmek pro zápis elektronových konfigurací.

http://www.webelements.com/ – tabulka v angličtině, velmi podrobné informace o prvcích, kromě těch základních např. využití, výskyt v lidském těle, izotopy, velikost atomů a iontů nebo termochemické údaje.

http://www.physlink.com/Reference/PeriodicTable.cfm – tabulka v angličtině, základní vlastnosti prvků doplňuje velmi pěkně zpracovaná historie objevení, mineralogické zdroje a významná světová naleziště.

http://www.jergym.hiedu.cz/~canovm/objevite/objevite/tabulka.html – „výlet“ do doby národního obrození, historické tabulky s původními českými názvy prvků a sloučenin od J.S Presla a K.S.Amerlinga.