Kurz Moodle – Základy přírodních věd – chemie

|


E-learningový kurz s množstvím autorských výukových textů určený pro podporu výuky předmětu základy přírodních věd na SOU části chemie.

Kurz je zaměřen na vysvětlení základů chemie a způsobů získávání a využívání poznatků z tohoto oboru v životě.

ZPV – chemie

E-learningový kurz ZPV – chemie je určen především studentům dálkové formy studia oborů, které mají v učebním plánu předmět základy přírodních věd. Obsahem kurzu je tematický celek chemie.

Cílem kurzu je shrnout a zopakovat učivo základní školy a základní poznatky s chemie s důrazem na použití v běžném životě a se zohledněním vlivů na životní prostředí.

Kurz obsahuje 17 učebních textů ve formátu pdf, tři vnitřní testy, odkaz na 2 testy na jiných stránkách a 3 úkoly, to vše rozdělené do 4 kapitol:

  • Směsi a čisté látky
  • Chemické prvky
  • Chemické sloučeniny
  • Organická chemie

Kurz dále obsahuje odkazy na užitečné servery, zabývající se problematikou chemie a ochrany životního prostředí.

Předpokládaná doba samostudia je 12 hodin. Doprovodné konzultace jsou naplánovány v rozsahu 11 hodin.

Požadavky na realizaci kurzu se neodlišují od jiných LMS kurzů.

Kurz je k dispozici stránkách chebského gymnázia URL: http://moodle2.gymcheb.cz/course/view.php?id=587

Kurz byl odzkoušen vyučující chemie a byl doporučen k použití.

V Plané 28. ledna 2008

Mgr. Ondřej Kánský