Astronomie tak trochu jinak

|


Astronomie nezasahuje jen do fyziky, ale také do příbuzných oborů jako např. zeměpis nebo i přírodopis. Proč nevyužít rychlého rozvoje informačních technologií právě k výuce astronomie? Jednou z možností je využití e-learningového prostředí Moodle. Představuji Vám jedno z řešení, a to žákovský projektový scénář Hledáme místo pro život.

Žákovský projektový scénář Hledáme místo pro život je určen pro žáky sedmých, osmých a devátých ročníků základní školy. Tento projekt respektuje osnovy vzdělávacího programu pro základní školy předmětu fyzika, zeměpis a informatika.
Žáci jsou motivováni pomocí příběhu a jejich úkolem je vyřešit problém se životním prostředím na planetě Zemi. Žáci jsou rozděleni do skupin a každý člen této skupiny převezme určitou roli podle svého nadání. Jednotlivé skupiny představují realitní společnosti, které mají za úkol osídlit také jiná tělesa Sluneční soustavy. K úspěšnému splnění tohoto úkolu je nejprve nutné získat informace, poté je zpracovat a vyhodnotit. Závěrem je žáky vypracována prezentace, kde představují jimi vybraný svět.
Učitel je při vedení tohoto kurzu jen rádce a řídí jednotlivé kroky žáků tak, aby úspěšně kurzem prošli. Konečnou prezentaci moderuje.
Projekt lze řešit v rámci jedné skupiny, třídy nebo i průřezově několika ročníky, ve školním kroužku nebo zájmovém útvaru.