Sluneční soustava – kurz v Moodlu

|


Kurz najdete: http://moodle2.gymcheb.cz/course/view.php?id=363

Cíl

Prvním cílem je vlastní výuka. Kurz má přispět k seznámení se základními pojmy a skutečnostmi týkající se Sluneční soustavy. Zároveň prohlubuje i dovednost s prací na PC a užívání internetu. Je to způsob jak zpřístupnit a distribuovat aktuální výukové materiály žákům. Zároveň se žáci seznámí s e-learningovým prostředím Moodle. Druhotným cílem je i zvětšení prostoru pro komunikaci učitele se žáky.

Začlenění do učebních plánů

Kurz je určen pro žáky 8., resp. 9. ročníku základní školy, byl koncipován pro učební plán podle učebních dokumentů Základní škola, č.j.16847/96-2, ale zcela jistě vyhovuje i jiným učební dokumentům v současné době již vytvořeným na školách individuálně podle RVP. Na naší škole pak bude určen i podle vlastního školního vzdělávacího programu žákům 9. ročníků.

Obsah kurzu

Obsahem kurzu jsou základní astronomické jednotky a Sluneční soustava v rozsahu znalostí požadovaných na žácích základní školy. Žáci se učí z jakých těles se skládá Sluneční soustava, poznávají základní charakteristiky Slunce, Země, jednotlivých planet a jejich měsíců, seznámí se se složením planetek a komet, meteoroidů. Součástí kurzu je v každé kapitole 1 výukový materiál obsahující stručnou charakteristiku a pojmy, které jsou v této části důležité z hlediska rozsahu znalostí požadovaných po žácích. Dále pak odkaz na wikipedii, kde je daná problematika vysvětlena v rozšířené podobě. Pro náročnější studenty je v některých kapitolách umístěn odkaz na www stránky dalších institucí, event. i na cizojazyčné stránky. Ke každé kapitole je pak zadán krátký úkol, který student musí splnit. V závěrečné části se pak nachází šestnáctibodový test, který rovněž slouží jako podklad k hodnocení. V samém závěru jsou pak odkazy na chat a diskuzi, která je součástí systému Moodle. Poslední částí je pak pětibodová anketa, kde žáci vyjadřují své postřehy ke kurzu i k moodlu jako takovému.

Závěr

Pro podmínky základní školy je potřeba věnovat více času na seznámení se systémem e-learningového systému Moodle. Přesto si řada žáků s obtížemi poradila a kurz dokončila. Celý kurz byl zpracován spíše jako výhledový způsob možnosti studia. V současné době se jedná o způsob, který by vyhovoval jen menšímu procentu žáků základní školy. Překážkou je zatím stále množství počítačů v učebnách vzhledem k počtu žáků ve třídě. V případě použití jako doplňku ke studiu pro nadané žáky, případně žáky, kteří dlouhodobě chybí ve škole je přetrvávající problém s množstvím žáků, kteří mají možnost pracovat na internetu z domova. Přes dílčí problémy se myslím vyplatí tento způsob výuky podporovat, cílový počet uživatelů bude i v budoucnosti stále narůstat.

Na relativně malém vzorku žáků 9. ročníků základní školy jsem si ověřil poměrně jednoznačně možnost využít tohoto systému výuky v podmínkách základní školy. Efektivnější by rozhodně bylo využít takového systému pro celou školu, tak, aby se s prací e-learningového systému seznámila co možná největší část žáků a nebyli tak zpomalováni při seznamování se systémem, ale mohli rovnou zpracovávat dané téma.

V závěrečné anketě mi žáci potvrdili svými názory, že je kurz pro žáky v současné době náročný. Taktéž zajímavá byla odpověď na otázku týkající se orientace v systému Moodle. Vzhledem k tomu, že žádný z žáků tento systém dříve neviděl, očekával jsem, že budou mít žáci počáteční problémy. Z jejich subjektivního pohledu však v zásadě problém neviděli. V souladu s předpoklady žáci systém e-learningové výuky hodnotili jako vyhovující.