Architektura kolem nás

|


E-learningový kurz a tvorba vlastních výukových materiálů.

Při zvažování tématu závěrečné práce v rámci Vzdělávání ICT koordinátorů jsem přemýšlel, co připravit a zpracovat, aby výsledek mého snažení nebyl pouze „pro jedno použití“. Chtěl jsem připravit projekt, který by žáky zaujal, zároveň jim dal (při určitých pravidlech) pocit volnosti v jejich rozhodování a dostatek času, tedy možnost nasadit vlastní tempo při zpracování zadaných úkolů. Naše škola je tak trochu schovaná mezi kopci na okraji CHKO Slavkovský les a to vždy svádí k přírodním tématům. Rozhodl jsem se tedy vykročit směrem druhým – k architektuře staveb. Záměrem bylo vytvoření jednoduchého katalogu architektury v Lázních Kynžvartu a okolí.

Školní projekt „Architektura kolem nás“ je e-learningový (resp. Blended learning) výukový kurz vytvořený v prostředí Moodle, ale lze jej aplikovat i v jiných systémech. Cílem kurzu bylo využít ICT znalostí žáků při přípravě studijních materiálů a zároveň zpestřit výuku. Vlastní téma se dotýká hned několika předmětů. Žáci mohou využít stávajících znalostí o své obci a zároveň si je rozšířit o nové poznatky. Výstupem celého projektu je prezentace jednotlivých architektonických stylů (slohů) v místě jejich bydliště. Získaná data jsou jednoduše vyměnitelná (resp. schopná předání) s jinou školou, protože výukové karty jsou vytvořeny v MS Wordu (lze použít i PP). Školy si tak mohou vytvořit v rámci mikroregionu vlastní výukový materiál, na kterém by se podíleli sami žáci.

Příjemné překvapení mne čekalo po té, co jsem žákům oznámil svůj záměr zapojit je do e-learningového kurzu. Očekával jsem chladné přijetí dalších školních povinností, ale opak byl pravdou. Žáci se těšili na něco nového. S počítačem přicházejí samozřejmě do kontaktu často, ale tentokrát se dělo něco, co jim umožnilo sedět u počítače zcela „legálně“ i doma. Úkolem bylo vytvořit jednoduchou výukovou kartu, která by obsahovala fotografii objektu, popis architektury (stavebního slohu) a místa, popř. odkaz na zdroj informací o této architektuře pro možnosti dalšího studia a event. charakteristický obrázek slohu. Pro přípravu mohli žáci použít vlastní fotografie, informace získané z internetu, knih, časopisů, nebo třeba z archívu obce. Při práci žáci využili své znalosti práce s aplikací MS Word nebo PowerPoint.

V závěrečném povídání o proběhlém kurzu jsme se všichni shodli na tom, že další projekt na sebe nedá dlouho čekat, protože se jedná o atraktivní formu výuky. Myslím si, že žáci viděli své město najednou z trochu jiného úhlu, než jsou při svojí každodenní cestě do školy zvyklí.

Odkaz na kurz:

http://moodle2.gymcheb.cz/course/view.php?id=623