Kurz v Moodle – výuka programování v MS Visual Basicu 2003

|


Podpora vyučování MS Visual Basicu 2003 v Moodle. 

Na naší škole studenti projevili zájem o seminář z programování. Dlouho jsem řešila problém, v jakém progamovacím jazyce budu programování učit. Nakonec jsem se rozhodla pro MS Visual Basic 2003. Toto prostředí je ve verzi express zdarma. Narazila jsem však na problém, že většina učebnic pro výuku programování na střední škole je vytvořena pro Visual Basic 6, který se od verze 2003 dost podstatně liší. Proto jsem se odhodlala vytvořit pro studenty kurz v Moodle, který bude obsahovat jak studijní materiály, tak řešené příklady z hodiny, tak domácí úkoly.

Kurz je členěn do 20 kapitol. Každá kapitola obsahuje text s výkladem, řešený příklad z hodiny a minimálně jeden příklad pro domácí přípravu. Během kurzu se studenti seznámí s prostředím Visual Basicu, s použitím proměnných, matematických funkcí a operací. Další částí je seznámení se s úlohami na rozhodovací podmínky a cykly. Během výkladu se seznámí s prací s grafikou a časem, tvorbou menu. Poslední kapitolou je použití procedur a funkcí, které si studenti procvičí při řešení 3 posledních kapitol, které jsou věnovány využití Visual Basicu při tvorbě vlastních funkcí a maker v MS Excelu.

Kurz využívám při hodinách v semináři a studenti při domácí přípravě. Studenti si předávání materiálů v Moodle pochvalují, oceňují především, že pokud chyběli ve škole, mohou si snaději doplnit probrané učivo.