Mraky nad námi

|


Najde si Cloud Computing ve školách své místo?

Kolik škol používajích desktopové Office programy je ochotno jít cestou online aplikací? Je možné systémově začlenit podobné nástroje do výuky? Pokud mluvíme o modernizaci vzdělávání, nebojíme se do našich vzdělávacích programů vložit Clouds jako nástroj i cíl? A dokážeme podobně ladit i výstupy? Podobných otázek je možné položit více, všechny mají jeden společný bod v podobě rozhodnutí, zda se držet osvědčeného nebo uhnout trochu stranou.

O vysvětlení smyslu a přínosu online aplikací pro život ve škole jsme se pokusili prvním výkopem na workshopech v Krajském vzdělávacím centru. Úvodní akce byla zaměřena hlavně na Google Apps, druhá rozšířila Cloud hřiště o prostředí Live.com a ukázky dalších alternativ. Zejména porovnání kancelářských rozhraní stojí za úvahu, obzvlášť v případě, že chceme skutečně pracovat v Clouds. V podstatě je možné držet se desktopových zvyklostí z Open Office nebo MS Office, tomu odpovídají i formátovací návyky.Hlavním průřezovým tématem byla ale komunikace a sdílení. Právě tyto oblasti jsou ve vzdělávání velmi nekoordinované, pokud vůbec existují. Umět správně uchopit tvorbu ve společném prostředí jednoduché není. Technicky jde o snadnou záležitost, ale zapracování do výuky už vyžaduje koncepčnější přístup. Jedna stránka je naučit se tyto nástroje používat ve svém osobním životě, druhá klade otázku, zda je učitel ochoten podobným způsobem vzdělávat.

Trochu mi to připomíná první spuštění Moodle ve škole. Když srovnám tuto zkušenost s nasazením Clouds do výuky, je zde vidět velká podobnost. Nyní je situace lepší, v nabídce je totiž přidaná hodnota v tom, že prostředí je připraveno a vyzkoušeno. A vzdělávací přínos v objevování nových metod a způsobu práce se zaměřením na výchovu pro život v sociálních sítích je bezesporný. Zaprší nám z tohoto mráčku?