Profil Škola 21

|


Nástroj pro ředitele, inspekci i zřizovatele, který má smysl… (celý článek)

V roce 2009 vznikl Akční plán Škola pro 21. století, na jehož koncepční myšlence vyrostla platforma Škola 21 a evaluační systém nazvaný Profil Škola21. O co jde? Žijeme v době, která poměrně převratně mění přístup ke vzdělání. Ten je totiž ovlivněn prudkým rozvojem technologií tak výrazně, že podobné trendy nelze přehlížet. Pro srovnání – když jsme před deseti lety školili učitele v INDOŠích kurzech, velmi častý nářek byl nad tím, že žáci již netvoří, ale kopírují pouze z Internetu. Vždy jsem tvrdil, že nemá cenu proti tomu bojovat, naopak je třeba s takovým vlivem pracovat. Takže ať kopírují, ale zároveň se musí učit pracovat se zdroji, umět je ověřovat a hlavně chápat pojem „kopírování“ v právním významu. Dnes se podobný trend objevuje znovu, jednak v sociálních sítích, a dále ve stále dostupnějších technologiích o velikostech, které umožňují neustálé využívání.

Výše uvedený Akční plán tato slova víceméně potvrzuje a Profil Škola21 nabízí metodický nástroj, jak s tímto vývojem pracovat ve škole. Pro vedoucí pracovníky škol a ICT koordinátory jsme zrealizovali workshop s názvem „Profil Škola21 jako nástroj pro úspěšný rozvoj školy v oblasti ICT“, který sledoval dvě oblasti. Tou první bylo ujištění, že bez technologií a souvisejícího rozvoje ICT kompetencí to opravdu nepůjde, bez ohledu na obor nebo zaměření. Druhý směr ukázal, jak může škola provádět autoevaluaci jako zpětnou vazbu včetně srovnání s dalšími školami koncepčně a cíleně. Podpora procesu je i technická, neboť na portálu RVP.cz je k dispozici online aplikace, která školy provede celým hodnocením. Workshop navíc lektoroval Ondřej Neumajer (VUP Praha), který byl u zrodu původní koncepce i uvedeného portálu.

Potěšitelné je, že systémový přístup k autoevaluaci školy v oblasti ICT by měl mít vazbu i na tzv. šablony pro střední školy, které poběží jako Oblast podpory 1.5. Škoda, že se zaspalo u šablon pro základní školy, ale i tak by bylo vhodné vést je ke zjišťování, zda jim přinesly tyto projekty nějakou přidanou hodnotu.

Doporučené weby: