Rád bych se chlubil místem, kde žiji…

|


E-learningové prostředí je nový typ interaktivní učebnice pro předávání informací a také velmi vhodný prostředek pro procvičování a opakování učiva. Žák si sám volí rychlost a postup práce, studijní materiály má trvale k dispozici na internetu. Studovat a pracovat může tedy nejenom ve škole, ale i doma. Proto jsem zvolila právě využití e-learningového prostředí Moodle pro práci studentů Hotelové školy v Mariánských Lázních při zpracování úkolů pro závěrečnou práci v kurzu Rád bych se chlubil místem, kde žiji…

Jako téma mé závěrečné práce v rámci Vzdělávání ICT koordinátorů na Gymnáziu v Chebu bylo sestavení multimediální prezentace studentů o městě, kde žijí. Chtěla jsem, aby se na své bydliště podívali očima někoho, kdo tam chce a může něco změnit. Měli si všímat nejenom kulturních, historických a turistických míst, ale i věcí, na které jsou ve svém městě hrdi a které jim naopak zase v běžném životě vadí. Díky využití počítačových dovedností a znalostí z výuky předmětu Informační a komunikační technologie a e-learningového prostředí Moodle jsem využila jejich práce i k procvičení a ohodnocení jejich získaných znalostí.

Celkem se do kurzu zapojilo 118 studentů 2. ročníku a podle mého hodnocení kurz splnil, co jsem od něj očekávala – přesvědčil studenty projít si své město, podívat se na něj kritickýma očima, uvidět nejenom nedostatky, ale všimnout si i těch pěkných věcí, které tam jsou. Většina z nich si dala práci, aby se zamyslela nad tím, kde žijí a jak žijí. Při návrhu řešení a následné diskuzi mě potěšilo, že studenti nechtěli řešit nereálné cíle, které by nezměnili ani zástupci Evropské unie, ale začínali vždy tím, co by hlavně mohli udělat oni sami, aby se jim ve městě lépe žilo. A to jsem měla hlavně v úmyslu, aby nebyli lhostejní k tomu, kde žijí a jak žijí. Závěrečná přednáška pak pro ně byla zdařilým závěrem několikaměsíční práce.

Na konec bych ještě chtěla říci, že jsme všichni při společných prezentacích poznali místa, kam se sami pravděpodobně nikdy nepodíváme. A už i jen to stálo za to!

Odkaz na kurz:

http://moodle2.gymcheb.cz/course/view.php?id=451