Sada řešených příkladů pro uchazeče o ECDL certifikát

|


E-learningoý kurz v prostředí MOODLE určený pro studenty, ostatní uchazeče a učitele volitelného předmětu ECDL. Velké množství studijních materiálů, testů a pracovních listů včetně správných řešení a postupů.

Cíl projektu

Při výuce výpočetní techniky, speciálně pak volitelného předmětu ECDL, jsem vytvořil velké množství různých zadání a vždy studenty odkazoval na síťový disk, na kterém byly uloženy. Stejně tak studijní materiály…

Díky prostředí LMS Moodle jsem mohl zpřístupnit nejen své materiály velkému množství potenciálních zájemců.  

URL projektu

http://moodle2.gymcheb.cz/course/view.php?id=675, přístupný i pro hosty.

Předpokládané vstupní znalosti, dovednosti žáka, požadavky kladené na žáka, aby mohl kurz absolvovat:

  • velmi dobrá znalost práce na počítači – základní uživatelské dovednosti
  • mírně pokročilá znalost programů z balíku MS Office (či OpenOffice)
  • práce s Internetem, vlastní email, zaregistrovaný uživatel Moodle

Obecný vzdělávací cíl kurzu:

Z běžného uživatele se základními znalostmi práce na PC se stane pokročilý uživatel s vysokou úrovní počítačové gramotnosti.


Konkrétní cíle:

– rozumí základním pojmům a zkratkám z oblasti IT

– umí pracovat s nejpoužívanějšími programy

– chápe a ctí autorské právo a zákon na ochranu duševního vlastnictví

– dovede pracovat s neznámým programem – má intuitivní schopnosti

– dokáže předat své znalosti ostatním