Školní časopis

|


Článek seznamuje s využitím LMS Moodle při vytváření školního časopisu na ZŠ v Habartově.

Kurz „Školní časopis“

Odkaz na kurzhttp://moodle2.gymcheb.cz/course/view.php?id=391

Na naší škole, ZŠ v Habartově, jsme měli problematické zkušenosti s vydáváním školního časopisu. Žáci zpočátku vždy měli zájem o vydávání, byli nadšeni s možností zveřejňovat své články. Jejich nadšení zpravidla rychle opadalo. Když zjistili, že v časopise nemohou zveřejnit cokoliv, začaly vznikat problémy. Po úspěšném startu vydávání časopisu v průběhu školního roku končilo.

V pedagogickém kolektivu jsme tedy přemýšleli, jak problém vyřešit. První otázka byla: „Co od časopisu očekáváme?“ Dohodli jsme se na tom, že v něm chceme prezentovat to, co se na škole děje, co se daří a kde jsou naše problémy. Další otázkou bylo, jak má být tato práce rozsáhlá. Dohodli jsme se na tom, že během školního roku budeme vydávat tři čísla školního časopisu. V nich žáci sedmých osmých a devátých tříd popíší činnost školy. Jednotlivá čísla se budou vytvářet v předmětu informatika za pomoci všech ostatních žáků i učitelů a to zejména učitelů českého jazyka a výtvarné výchovy. V předmětu informatika si žáci při vytváření časopisu uceleně procvičují dovednosti v práci na počítači a vidí smysl této práce.

Časopis vydáváme již několik let a způsob práce se vyvíjí. V současnosti využíváme LMS Moodle.

Nejprve se musí žáci do LMS Moodle zaregistrovat a seznámit se s ním.

Prvním úkolem je, aby si vybrali námět svého článku. Mají možnost výběru, nebo si po konzultaci s učiteli mohou vybrat vlastní téma. Vybírat si začínají zpravidla slabší žáci. Pak musí článek napsat a odevzdat učiteli českého jazyka ke kontrole. Zde volíme zatím jinou možnost, než uložení do LMS Moodle. Až po gramatické a slohové úpravě žáci článek odevzdávají učiteli informatiky. V programu jsou ankety, ve kterých mají žáci vybrat obrázek na titulní stránku časopisu, slohovou práci svého spolužáka. Mají možnost diskutovat, požádat o radu. Vše, co se v časopise objeví vytvořili žáci a také sami rozhodli, co bude obsahem nového čísla. Vlastní číslo časopisu je pak sestaveno a vytištěno v jedné z hodin informatiky.

S tímto způsobem práce máme velmi dobré zkušenosti. Článek musí napsat všichni žáci ve třídě a to i ti velice slabí. A právě ti jsou velice hrdí na výsledek své práce, na to, že jejich článek si přečtou spolužáci, učitelé, rodiče i známí.

Pokud se chcete podrobněji seznámit se způsobem naší práce, podívejte se do kurzu, který je zveřejněn na výše uvedené URL, v LMS Moodle na Gymnáziu v Chebu v kategorii „Kurzy ke stažení“ pod názvem „Projekt Vytvoření školního časopisu“.Napsala Mgr. Jaroslava Janáčková, učitelka ZŠ v Habartově