Kalkulace ceny pokrmu – aplikace pro samostatné procvičování problematiky

|


Nástroj k samostatnému opakování a procvičování. Má poskytnout žákům možnost samostatné přípravy, opakování a procvičení probírané problematiky – normování a kalkulace ceny pokrmu. Probíraná problematika je součástí výuky hospodářských výpočtů na středních odborných školách s gastronomickým zaměřením.

Při výuce se poměrně dost času věnuje zprostředkování studijních podkladů žákům. V případě, že dostupné učebnice neobsahují vhodné materiály, zabývají se mnozí učitelé diktováním poznámek, nebo je rozmnožují a rozdávají žákům. Pominu-li časovou a finanční náročnost těchto postupů, přichází další problém v případě, že jsou žáci v době výkladu nepřítomni.

Projekt neslouží k hodnocení. Není časově omezen a žáci jej mohou průběžně využívat i v rámci opakování k závěrečným zkouškám a maturitám.

Záměrem je zpřístupnění distribuce výukových materiálů studentům. Umožnit jim tak samostatnou přípravu a procvičování probírané problematiky. Zveřejnění studijního materiálu na veřejně přístupných stránkách umožňuje jejich využití všem zájemcům, tedy i těm kteří nejsou žáky školy.

Celý kurz se skládá z pěti dílčích kapitol. Každá kapitola obsahuje stručnou teoretickou část, ve které si žák ve stručnosti zopakuje dílčí problematiku. Dle složitosti tématu je každá část doplněna vzorovými příklady, popřípadě cvičnými testy, které umožňují samostatné procvičení a současně samostatnou kontrolu zvládnutí probírané látky.

Seznam kapitol:

– Výrobní cena

– Celková výrobní cena

– Výpočet kalkulační přirážky

– Výpočet DPH

– Postup při kalkulaci ceny

Poslední úlohu tvoří kompletní příklad kalkulace ceny pokrmu. Zadání tvoří dokument, který uživatel kurzu doplní a odešle (pokud s tím vyučující souhlasí) učiteli ke kontrole. Tento dokument vychází z pilotního testování nových závěrečných zkoušek. Je samozřejmě možné postupovat i jinak, například si vyučující vytvoří na základě vzorového zadání, zadání vlastní s jinými surovinami a zadá jej žákům jako kontrolní test v řádné hodině.

Textovou (výkladovou) část kurzu mohou pročítat neregistrovaní uživatelé. Pokud chce uživatel ověřit své znalosti musí být řádně přihlášen. Uživatelé kurzu mohou být řádně registrovaní uživatelé MOODLu, ale je možné celou aplikací projít, jako fiktivní uživatel přihlašující se pod uživatelským jménem zak a s heslem zak.

Odkaz na kurz:

http://moodle2.gymcheb.cz/course/view.php?id=609