Knihovna klipartů pro elementární výuku jazyků

|


Připravujete si vlastní materiály pro výuku a hledáte takové obrázky či kliparty, při jejichž použití nebudete mít strach z porušení cizích autorských práv?

Ráda bych upozornila na další „dárek“ z dílny Humanities Computing and Media Centre na kanadské University of Victoria (mj. též dílny autorů HalfBakedSoftware). Je to knihovna klipartů určených pro učitele jazyků. Myslím ale, že knihovnu si rádi prohlédnou i např. učitelé 1. stupně základních škol, MŠ, ZUŠ apod.

Navštívíte-li odkaz http://hcmc.uvic.ca/clipart/, najdete cca 1500 párů různých obrázků ve formátu gif (vždy ve dvou variantách  – průhledné a neprůhledné pozadí). Set je po grafické stránce dílem dvou autorek, obrázky tedy působí na slidu vedle sebe kompaktně a logicky. Můžete si pokaždé vybrat ze dvou typů postaviček. Galerie obsahuje základní objekty a charakteristiky od fazolky přes psa – i Hot Dog J – až po vyjádření základních činností, povolání, vlastností, pocitů a vztahů – vítání, loučení, láska, nenávist, přátelství apod. Soubor autoři neoznačují za obsáhlý, ale obsahuje nejzákladnější pojmosloví se snahou o kulturní nezávislost.

Galerie je uspořádána tématicky – takže si sami vyberte, jestli budete hledat podle tématických okruhů (Topic Galleries) nebo podle konkrétního hesla (Keyword Search). Každé má své pro a proti – zvolíte-li téma, objeví se záložky obsahující vždy deset dvojic hesel, a jejich obsah zjistíte až po jejich otevření – načítá se rychle, hesla uvnitř uspořádána podle anglické abecedy. Jestli Vás zajímá konkrétní heslo, je volba jasná; v soupisu vhodných klipartů se pak objeví vše, co obsahuje hledaný výraz. Takže pro cat (kočka) taky leopard jako kočkovitá šelma, catfish (sumec), catterpillar (housenka) i zvukově „příbuzný“ ketchup… Najdete i všechny „červené“, „velké“ kliparty apod., nalezené lze dále filtrovat pomocí volby „search only current results“.

Jak se už v předchozím textu projevilo, knihovna je v angličtině. Pokud nevládnete tímto jazykem, nezoufejte – můžete využít např. online slovník (osobně doporučuji celkem kvalitní na http://www.lingea.cz/) – nebo možná najdete pomoc v okolí J? Určitě v tom nejste sami!

Stažené kliparty lze využívat v nekomerčních přípravách (např. pro dotykové tabule, cvičení HotPotatoes apod.) a prezentacích na webu bezplatně. Jedinou podmínkou je, že na takových materiálech bude odkázáno na zdroj a autorství UVic Humanities Computing and Media Centre a Half-Baked Software (víc viz onen web, příp. na support@halfbakedsoftware.com).

Galerie klipartů může být užitečnou pomůckou při výuce cizího jazyka u začátečníků resp. nižších ročníků, kde se hodně pracuje s propojením pojmu a obrazu. Obrázky neobsahují text, takže nezatěžují práci dalším jazykem (problém např. u některých obrázků a map v některých jiných galeriích). Hezky doplňují i fotografický materiál. Jistě z vlastní zkušenosti znáte, jak motivuje obrazový materiál žáky k vlastní aktivitě – slovnímu nebo obrazovému vyjádření, doplňování či upřesňování významu, hledání kolokací. A to za trochu námahy určitě stojí, ne?