Pozvánka na výstavu

|


Informace o online výstavě, již nabízí německý Dům dějin (Haus der Geschichte).

Das Haus der Geschichte (nadace Dům dějin) v německém Bonnu nabízí již od června roku 1994 mezi mnoha svými aktivitami procházku poválečnými německými dějinami od vzniku dvou samostatných států v roce 1949 resp. 1955 až po znovusjednocení na podzim 1990. Tato trvalá výstava je pojata kontrastivně Východ – Západ, a velmi objektivně, poutavě a interaktivně 🙂 představuje tento úsek německých dějin s pomocí víc než 6000 objektů a dokumentů, na ploše cca 4000 m2 a v pěti patrech, s volným vstupem a mnoha informačními materiály.

Ptáte se nyní, kde je nějaká aktualita, nejlépe související s ICT?

Dům německých dějin připravuje i další, většinou časově omezené nebo putovní výstavy, a na některé z nich bych Vás ráda upozornila. Nemusíte totiž jet se svými žáky až do Bonnu, stačí kliknout na příslušný odkaz a jste na výstavě filmových plakátů nebo karikatur

Online výstavy (od 1998 k dnešnímu datu sedm různých témat) budou na rozdíl od těch skutečných pravděpodobně též „trvalé“ a kdykoli přístupné. Všechny jsou uspořádány časově a kontrastivně a nabízejí další pohled na kulturní a politický život v obou německých státech.

Dům německých dějin vybral nyní ze své sbírky více než 75 000 originálů satirických kreseb reagujících na aktuální politické dění, se zvláštním zaměřením na německo-německé a vztahy a významné evropské události, 100 nej- kreseb. Vznikla výstava s názvem „Geteilt – Vereint. 50 Jahre deutsche Frage in Karikaturen des Hauses der Geschichte“. Každý rok z padesáti let „rozdělené historie“ je zde zastoupen jednou významnou událostí a dvěma pohledy na ni – nabízí se porovnání „z Východu“ a „ze Západu“. K jednotlivým událostem jsou doplněny krátké komentáře vysvětlující historické pozadí. Můžete získat také základní biografické informace o jednotlivých kreslířích, často významných osobnostech kulturního života té které epochy. Kromě vlastních chronologicky uspořádaných výstavních bloků patří k výstavě samozřejmě i doprovodná soutěž.

Projděte se svými žáky (asi spíše staršími či abiturienty, třeba v rámci německé konverzace, přípravy na maturitní zkoušku nebo ve spojení s kolegou dějepiscem) historií vcelku nedávnou…Vzhledem k charakteru kreseb lze s nimi pracovat mnoha způsoby, žáci se seznámí s dalšími kapitolami politické historie našich sousedů a zcela jistě budou motivováni k samostatnému vyjádření svých názorů či pocitů – nebo k prezentaci vlastního „dílka“? Možná si uspořádáte vlastní německy komentovanou „minivýstavu“ koláží na podobné téma z německých či českých dějin – určitě najdete hodně témat, nad kterými žáci mohou diskutovat… Proč si tedy neudělat virtuální výlet do Bonnu? 🙂