Reálie Rakouska (nejen) pro interaktivní tabuli

|


Výuka cizího jazyka nespočívá jen v dokonalém zvládnutí gramatických, stylistických a lexikálních úskalí, ale také ve studiu základních faktografických informací a zajímavostí týkajících se dané jazykové oblasti. Poznání zvyklostí a života v ní je pak „třešničkou na dortu“ při studiu. V dalším textu najdete informace o souboru materiálů k vybraným okruhům týkajícím se Rakouska.

Soubor materiálů

Chtěla bych Vám na tomto fóru představit a nabídnout soubor materiálů pro výuku rakouských reálií s pomocí interaktivní tabule SMARTBoard (všechny přípravy jsou ale použitelné i bez dotykové tabule, stačí počítač s dataprojektorem a volně šiřitelným software SMARTNotebook Viewer). Soubor příprav je k nalezení hned pod francouzskými reáliemi na stránkách Gymnázia Cheb. Materiály jsem vytvořila v rámci projektu SIPVZ v roce 2005, s cílem usnadnit vyučujícím německého jazyka přípravu a výběr toho NEJ- pro studenty a (snad) také nalézt okruhy témat, která žáky zaujmou a pomohou jim při poznávání reálií jedné ze zemí, jejíž jazyk se učí. Komplet by mohl být dobrým podkladem například pro maturitní a předmaturitní přípravu. Celek obsahuje celkem 15 souborů pro interaktivní tabuli (formát xbk a také pdf) a metodické poznámky s popisem slidů. Soubory jsou uspořádány do pěti složek – Allgemeines, Essen und Trinken, Länder und Städte, Musik a Sport. Následující tabulka poskytuje přehled o obsahu těchto složek:

složkasoubory
AllgemeinesDeutschGeographie1Geographie2JubiläenSymbole
Essen und TrinkenKaffeehauskulturWiener Küche
Länder und StädteBundesländerStädteWien
MusikHymneLiederMozartWiener Klassiker
SportSport

Všeobecné

Nahlédneme-li společně do složky Všeobecné (Allgemeines), najdeme dva materiály seznamující se základními geografickými charakteristikami, mapy zařazující Rakousko do Evropy, popisující vodstvo a horstvo, ale neskončíme u hledání nejvyšší hory Rakouska! Odkazy na interaktivní mapy a webové kamery inspirují k další práci, stejně jako statistická ročenka J. Název souboru Symbole slibuje informace o oficiálních symbolech Rakouské republiky, lze si poslechnout rakouskou hymnu. Jubiläen poskytuje základní přehled nejvýznamnějších výročí poválečné historie Rakouska v heslech. Časová osa je podporou výkladu, ale může být i osnovou většího žákovského projektu. Informační texty poskytují také podklad k procvičení gramatiky (zde pasív a větné konstrukce). Jako bonus je v příloze zajímavý volně šiřitelný informační sešit (pdf) s podrobným materiálem k jednotlivým jubileím, včetně zdrojů a dalších kontaktů. V souboru Deutsch jsem se zaměřila na zvláštnosti rakouské němčiny. Žáci se také potkají s čechismy v „rakouštině“, doplňují a přiřazují, překládají do spisovné němčiny, poslechnou si jihoněmecký dialekt.

Země a města

Kapitola Země a města (Länder und Städte) ukazuje jednotlivé spolkové země Rakouska, významná města a hlavní město Vídeň. Tyto přípravy mohou sloužit jak k výkladu tak např. jako osnova k prezentacím žákovských referátů, a obsahují přirozeně také cvičení k ověření poznatků. Obrázky jsou často odkazy k dalšímu studiu, na virtuální procházku nebo návštěvu (např. klášter Melk, centrum technologií 21. století v Linzi nebo komentovaná procházka archeologickým muzeem v Hallstattu). Nevynechám pozvánku k plnění webquestu na téma Pobyt ve Vídni – pro tento účel je ale vhodné vyučování v učebně ICT resp. studovně se žákovskými PC stanicemi.

Hudba

Ani ve sebestručnějším přehledu na téma Rakousko nemůže chybět Hudba (Musik) a melodie slavných komponistů. A tak nabízíme představitele 1. vlny vídeňských klasiků Franze Josepha Haydna, Ludwiga van Beethovena a Wolfganga Amadea Mozarta, odkazy k studiu Wikipedie a k poslechu krátkých úryvků z jejich díla (pro tyto hodiny je dobře předem vyzkoušet rychlost připojení k internetu, anebo s žáky nacvičit krátkou píseň J). Písně a jejich texty si můžete poslechnout resp. přečíst v další přípravě. Jeden materiál je věnován mistru W. A. Mozartovi, opět s odkazy na ukázky nejznámějších děl, na webovou podporu mozartovského roku 2006 a stránky vídeňského muzea hudby. Náročnější úlohou může být srovnání zpřeházeného textu rakouské hymny v posledním materiálu…

Jídlo a pití

Pojďme se posílit – a jak jinak než vydatnou a Čechům blízkou rakouskou kuchyní. Kapitola Jídlo a pití (Essen und Trinken) obsahuje příspěvek věnovaný vídeňské kuchyni, ve kterém sestavíme a popíšeme typické menu, a pak si jako zákusek dáme doplňování slovesných tvarů do textu o štrúdlech a závinech všeho druhu (návrhy činností a soubor najdete i na konci tohoto textu). V druhém materiálu se vydáme za vůní kávy, po stopách fenoménu zvaného Kaffeehauskultur. Mimo studium pojmů a charakteristiky nás čeká také virtuální návštěva typické kavárny (osoby či předměty, na které najedete myší, vydají další stručnou informaci), a možná dojde i na stránky kavárny Havelka nebo hotelu Sacher.

Sport

Poslední tématický okruh – Sport – si klade za cíl „přilákat“ k reáliím při němčině také nadšené sportovce, a představuje nejoblíbenější letní i zimní sportovní odvětví v Rakousku, nejúspěšnější sportovce a nejznámější sportovní kluby, stejně jako propagátory olympismu. Odkazy a hesla mohou být podkladem pro referáty a další aktivity. Už jste jeli po Dunajské cyklostezce?

Použití v hodině

Uvedené přípravy jsou koncipovány tak, aby sloužily jednak při výkladu resp. seznamování žáků s daným tématickým celkem, jednak při opakování příp. zkoušení, a to jak přímo s interaktivní tabulí, tak i např. vytištěné (lze vytisknout všechny / vybrané / upravené listy, podle cíle). Množství uvedených odkazů zároveň může pomoci při zadávání žákovských referátů k některým konkrétním tématům (tento způsob doplnění výuky má sice mnoho výhod a učí žáky mnoha dovednostem, jazykovým i studijním návykům, ale vzhledem k obvyklým časovým dotacím bude zřejmě jen „třešničkou“ na dortu zvaném Reálie). Část materiálů odpovídá časovou náročností 1 vyučovací hodině, část materiálů poskytuje materiál na víc hodin zaměřených na určitý tématický okruh, většinou 2 – 3 vyuč. jednotky.

Jednotlivé materiály mají žákům usnadnit učení: jsou kombinací informací a úkolů, které žáci plní společně, ve skupinách nebo samostatně, v hodině nebo při domácí přípravě – navrhované činnosti lze upravit podle zaměření, časové dotace, cílů výuky, věku a schopností skupiny. Je na úvaze učitele, které materiály a v jaké míře využije. V rámci výuky možná není dost času a místa k práci s kompletním souborem příprav, ale jednotlivé slidy se dají zkombinovat do přípravy ušité na míru právě Vašim žákům, a doplnit dalšími aktivitami – procvičováním, opakováním nebo shrnutím.

Soubory byly původně vytvořeny pro podporu práce přímo v hodině, ale žákům lze také zadat konkrétní téma jako úkol pro samostatnou přípravu s využitím informací a odkazů z konkrétního materiálu. Studenti mohou pracovat také na počítači i bez použití všech výhod dotykové tabule SMARTBoard, např. v programu SMARTNotebook Viewer.

Aktuální informace z Internetu společně s interaktivními mapami zároveň oživují výuku a zvyšují zájem studentů o informace, jejich analýzu a prezentaci závěrů.

Ukázka

V následujícím textu bych chtěla ukázat konkrétní možnosti využití příprav, a to na materiálu věnovaném vídeňské kuchyni:

Vídeňská kuchyně (xbk)

Vídeňská kuchyně (pdf)

1. Podpora přímé výuky

slide 1motivace – kiosek Wiener Würstl
slide 2přehled nejznámějších jídel rakouské, potažmo vídeňské kuchyně (seznámení se slovní zásobou, odkazy na zdroje; srovnání s kuchyní českou) – může rozfázovaně sloužit jako podklad pro přednášku, ale také jako osnova didaktického rozhovoru se žáky nebo prezentace referátů
slide 3 – 5opakování a upevňování slovní zásoby – doplňování názvů pokrmů, správné seřazení a doplnění kompletního menu (je třeba doplnit i chybějící vhodné nápoje, je tu zmínka o salátech, na které si typická kuchyně moc nepotrpí).
Při opakovaném použití je možné pojem klonovat.
slide 6text k doplňování vhodných sloves (! je třeba správně zvolit i slovesný tvar !) – vzhledem k použité slovní zásobě je užitečné rozdat vytištěné pracovní listy a dát žákům prostor k seznámení se s textem. Lze připravit jako domácí cvičení, a v hodině zkontrolovat a doplnit slovesa na tabulitentýž text lze po doplnění užít k reprodukci pracovního postupu přípravy jablečného závinuodkazy informují o dalších mnoha druzích 🙂 štrúdlů

2. Samostudium, domácí příprava

  • Žáci sestaví kompletní typické menu (doplnění jídelníčku na slidu 5).
  • Žáci si vyberou ze zadaného seznamu nebo z výběru na slidu 2 jeden pokrm a doma zjistí a zapíšou postup jeho přípravy – popíšou (ne opíšou!) recept. Vzniklé recepty určitě vydají na nástěnku nebo velký poster :-)… Je jistě třeba jazykové korekce před konečným vyvěšením, a je vhodné projít společně několik takových textů před zadáním úkolu (zkratky, lexika…)
  • Učitel zadá otázku vztahující se k určitému pokrmu (pokrmům). Žáci zjistí hledanou informaci s pomocí studijních odkazů (většina pochází z Wikipedie, žáci by měli být na ně upozorněni a být schopni data v textu vyhledat, pracovat příp. s podporou slovníku), a referují na další hodině.


3. Vytištění pracovních listů

  • >Vytištěním slidů 3 (Pojmenujte pokrmy na obrázku), 5 (Doplňte typické menu vídeňské kuchyně) a 6 (Doplňování sloves v textu Ať žije štrúdl!, příp. Čtení s porozuměním) vzniknou pracovní listy k použití bez ICT, vhodné např. k opakování nebo zkoušení.

Závěrem

Vlastníkem autorských práv tohoto souboru příprav je Gymnázium Cheb. Používání tohoto souboru ve školách v ČR k nekomerčním účelům je umožněno bez poplatku.

Soubor není (a nemohl být) úplně kompletním přehledem. Snažila jsem se soustředit na základní okruhy, a tak mnohé další okruhy možná postrádáte (rakouská literatura a umění, více z historie, rakouská současná architektura a hudba, další nové tváře významných rakouských osobností, s kterými bychom rádi žáky seznámili atd.)?

Přesto myslím, že může být dobrou pomůckou při dotváření Vašich hodin věnovaných poznávání reálií Rakouské republiky. Snad Vás i Vaše studenty tyto materiály zaujmou a budou příjemným doplněním výuky německého jazyka. Těším se samozřejmě i na všechny Vaše poznámky, zkušenosti, připomínky a návrhy!