České mapové servery

|


Článek je krátkým seznámením s hlavními mapovými servery v ČR, zaměřuje se na možnosti jejich využití ve výuce.

Ač každý geograf ví, že i v éře GPS v terénu není nad klasickou tištěnou mapu, stále větší význam získávají mapy elektronické, a to především jejich podoba, jež je snadno a zdarma dostupná na mapových serverech. K významným kompetencím, které žáci získávají ve výuce zeměpisu, by tedy mělo patřit i aktivní využívání tohoto zdroje informací.

Hodinu doporučuji začít diskusí o výhodách tištěných a elektronických map, teprve potom přecházím k praktickým ukázkám.

Za nejvhodnější považuji seznámit žáky se třemi nejvýznamnějšími mapovými servery, které jsou provázány s internetovými rozcestníky Seznam (mapy.cz), Atlas (amapy) a Centrum (supermapy). Doporučuji žáky nechat samostatně tyto mapy projít a vyzkoušet si základní funkce (změna měřítka, výřez mapy, vyhledávání objektů, posun mapy určeným směrem). Kupodivu to činí žákům značné potíže, protože např. výřez mapy se pořizuje na každém serveru jinak. Poté provádím anketu s vyhodnocením uživatelsky nejpřívětivějšího serveru. U žáků obvykle vítězí mapy.cz, supermapy naopak propadají.

Zvláštní pozornost pak věnuji plánovači tras, což je asi nevíce využívaná funkce elektronických map. Velký zájem žáků vždy vzbuzuje fakt, že i pokud volíme stejná kritéria (např. nejrychlejší trasu) na stejné trase (např. Cheb-Liberec), výsledky ze všech serverů se výrazně liší (především délka trasy a doba jízdy).

V případě zájmu doporučuji využít i leteckých snímků, jež umožňují prohlížet mapy.cz i amapy. Zajímavé je vyzvat žáky, aby posoudili aktuálnost snímků. Musí se zamyslet, co se v jejich okolí v poslední době změnilo a poté danou lokalitu vyhledat na mapě. V současnosti (červen 2007) v tomto kritériu jednoznačně vítězí mapy.cz. Další aktivity lze navázat na možnost zobrazit na mapy.cz i historickou mapu ze druhé poloviny 19. století. Na ní lze skvěle pozorovat změny plochy sídel, úpravu toků řek, výstavbu železniční sítě apod.

Přeji mnoho zábavy pro Vás i Vaše žáky při práci s elektronickými mapami!