Geografické informační systémy (GIS)

|


GIS jsou nejpokročilejší formou elektronických map. Jelikož pronikají do stále většího množství vědních oborů (archeologie, ekologie, hydrologie,…) i do praxe (pojišťovnictví, územní plánování, obchod s realitami, …), měli bychom s nimi seznámit i naše žáky.

GISům se někdy přezdívá „inteligentní mapy“. Samy o sobě příliš inteligentní nejsou, ale v rokou poučeného uživatele inteligenci získají.

Problematika GISů bývala dlouho vyhrazena vědeckým pracovištím a vysokoškolskému studiu. Nyní již bezesporu nastává čas na jejich aplikaci i na středních školách. Na školách základních bych jejich výuku alespoň prozatím nedoporučoval vzhledem k poměrně vysokým nárokům na schopnosti a znalosti žáků.

Co je to vůbec GIS?

GIS obsahuje vektorová data, jež mají vztah k povrchu Země, a umožňuje jejich získávání, zobrazování a analýzu. Běžnému uživateli se při prohlížení GIS jeví jako mapa s poněkud komplikovaným ovládáním. Lze si ho pro zjednodušení představit jako složku s průhlednými fóliemi, z nichž na každé je jedna vrstva (města, vodstvo, železnice, vegetace, …). Lze přitom jednotlivé vrstvy zapínat (zviditelňovat) a vypínat (skrývat), a tím měnit obsah výsledné mapy.

Čím se GIS odlišuje od běžných mapových serverů (mapy.cz, amapy apod.)?

Mapové servery sice získávají čím dál více funkcí, jež byly původně vlastní GISům (měření vzdáleností a ploch, zobrazování hybridních map), přesto GISy umějí mnohem více. Představte si, že byste na běžném mapovém serveru chtěli zobrazit pouze říční síť a železniční síť v České republice. Pomocí takové mapy byste chtěli zjistit, zda je u nás obvyklé, že železnice vedou podél řek nebo nikoliv. Klasický mapový server neumožňuje obsah filtrovat, takže zobrazuje obvykle vše, co dokáže. GIS Vám odfiltrovanou mapu vytvoří za pár sekund.

Kde najít GIS?

GIS má dnes každé větší město, svůj GIS mají i všechny kraje. Obvykle je tedy najdete na  webových stránkách příslušných úřadů. Část GISu Královéhradeckého kraje najdete zde, jednoduchý GIS pro celou ČR je zde. Můžete si na nich vyzkoušet základní funkce jako zoomování či posun. Na portálu veřejné správy neopomeňte propátrat část „Funkce aplikace“, především pak odkaz „Tematické úlohy“ nešikovně skrytý v obrázku s vrstvami.

A co třeba něco více tvůrčího?

Chcete-li žákům ukázat opravdu aktivní práci s GISy, narazíte na problém s pořízením dat. Nakupovat je za desítky tisíc korun asi nepřipadá v úvahu, existuje však mnohem levnější řešení. Na tomto portálu jsou zdarma ke stažení jednoduchá data o Africe a bývalém Západočeském kraji (na portálu popsán jako Plzeňský kraj). Najdete zde i praktické náměty pro práci s prohlížečem GISů, jímž je program ArcExplorer, jenž je zdarma ke stažení na stránkách splečnosti ARCDATA. Pro základní výuku doporučuji nejjednodušší verzi 1.1, jež je k dispozici i v češtině a je velmi nenáročná na hardware. Pak už si můžete nerušeně hrát s mapami. A žáky to vážně baví!