Statistická geografická data na internetu

|


Druhý článek o využití zeměpisných internetových stránek. Tentokrát s několika tipy na zajímavé statistické údaje.

Statistická data vykazují neustálou proměnlivost. Chce-li být učitel zeměpisu stále „v obraze“, je pro něj nezbytné neustále aktualizovat své databáze statistických údajů. Samozřejmě nejde o to, abychom ze sebe či z žáků vytvořili chodící encyklopedie zahlcené čísly. Cílem by měla být především interpretace dat, jejich srovnání a vyvozování trendů. Při získávání statistických dat na internetu je třeba čelit třem problémům:

1. Hodnověrnost dat

Je nezbytné vytipovat servery, jejichž údaje jsou hodnověrné. Velmi špatné zkušenosti mám se zpravodajskými servery českých deníků, na nichž si novináři mnohdy údaje účelně zaokrouhlují či špatně interpretují. Doporučuji se soustředit na data ze serverů hodnověrných státních a mezinárodních institucí (statistické úřady, OSN, EU, Světová banka).

2. Porovnatelnost dat

Především u ekonomických údajů (HDP, inflace, …), ale třeba i u demografických údajů (počet obyvatel, přirozený přirůstek) je vhodné obvykle porovnávat pouze data získaná stejnou metodou. Proto radím porovnávat údaje vždy z jednoho serveru.

3. Aktuálnost dat

Vždy je třeba zjistit k jakému roku se data vztahují. Mnohdy na netu visí i údaje velmi staré bez toho, že by bylo uvedeno, k jakému roku se vztahují. Výhodné je proto čerpat ze statistických ročenek, kde je datace uvedena vždy.

Jako ideální zdroj statistických informací bych doporučil The World Factbook zpracovaný americkou CIA. Obsahuje detailní informace o více než dvou stech státech a území světa. Navíc je zde uveden i seznam všech významných mezinárodních organizací včetně jejich zkratek a členských zemí.Velmi cenné informace lze nalézt i na serveru Stat.úřadu OSN, kde je jedna z mála možností najít i velmi staré údaje (od roku 1945) pro jednotlivé státy. Ty lze pak při výuce vhodně porovnávat s údaji aktuálními a vyvozovat vývojové trendy.Pro data o ČR je základím zdrojem ČSÚ, kde lze mimojiné nalézt výsledky ze sčítání lidu a zajímavé animované grafy. Speciální údaje pak poskytují oborové ročenky, např. Ročenka životního prostředí, komplexnější údaje Statistická ročenka ČR