Výstupy projektů SIPVZ ve výuce zeměpisu

|


Hodnocení několika kvalitních projektů SIPVZ se zeměpisným obsahem a odkazy na jejich výstupy.

V uplynulých letech se v celé ČR realizovaly stovky projektů SIPVZ. Řada z nich měla výborné výstupy, jež mohou být velmi přínosné i pro výuku na dalších školách.Pro běžného učitele je problémem nalézt projekty, jejichž zaměření odpovídá jeho aprobaci, často se potýká s problémy při hledání stránek, kde jsou výstupy dosažitelné, či ztrácí čas s projekty, u nichž posléze zjistí, že jejich přínos je nulový.Dal jsem si práci a prošel přes čtyřicet projektů SIPVZ, které se aspoň částečně obsahově vázaly na zeměpis. Výstupy mnoha z nich jsem i přes usilovnou snahu nenalezl u jiných jsem s překvapením zjistil, že si řešitelé vůbec nelámali hlavu s autorskými právy či pravidly českého pravopisu. Poté, co jsem nedohledatelné a nekvalitní projekty vyřadil, stále mi ještě zbylo docela dost projektů, které mohou běžnému učiteli zeměpisu (a hlavně jeho žákům) být ku pomoci.Předkládám Vám tedy nyní výstupy projektů, které mě při surfování po internetu zaujaly:

1. Zeměpisný vzdělávací portál (G F.X.Šaldy Liberec) – jeden z nejlepších a nejkomplexnějších zdrojů zeměpisných informací, jež jsou neustále aktualizovány.

2. Využití programu ArcView 9.X pro tvorbu studijních materiálů a prezentací s geografickou a geoekologickou tématikou (G Karviná) – Velmi obsažný projekt s kvalitními výstupy – velmi cenné jsou implementace GIS do výuky a vytvořené interaktivní mapy ČR, které lze navíc zoomovat na území jednotlivých regionů.

3. Zeměpis Karlovarského kraje a Zeměpis Chebska (G Cheb) – Dva netutorované e-learningové kurzy pro studenty ZŠ (Chebsko) i SŠ (KV kraj). Projekty jsou pojaty komplexně – na stránkách gymnázia lze stáhnout i metodické příručky k oboum kurzům.

4. Geografické informační systémy a dálkový průzkum Země v moderním vyučování zeměpisu (Biskupské G Brno) – Zajímavý projekt o geoinformatice. Jedním z výstupů jsou i přehledně zpracované pracovní listy s informacemi o ovládání prohlížeče GISů ArcExplorer a úlohami na procvičování.

5. Interaktivní mapa USA (G Ostrava-Poruba) – Nádherný projekt propojující geografii s angličtinou. Výstup je velmi zdařilý graficky, za velký přínos považuji, že obsah výstupů vytvářeli sami studenti školy. Byť jsou informace o jednotlivých státech USA heslovité a kusé, celek působí velmi zdařile, navíc text doprovází řada mapek a obrázků.

6. Tvorba komplexních výukových materiálů pro výuku regionální geografie pomocí ICT (G Brno) – Součástí projektu jsou hezky zpracované mapky, prezentace i pracovní listy pro výuku geografie středoevropských států.

7. Učíme moderně – učte s námi! (G Bohumín) Výstupem projektu jsou prezentace a CD. Soudě dle prezentací a popisu projektu vypadají výstupy docela dobře, zajímavý je interdisciplinární charakter projektu – propojuje zeměpis, dějepis, občanskou nauku i estetickou výchovu.

8. Počítačová podpora projektového vyučování a mezipředmětových vztahů (G tř.Kpt.Jaroše Brno) Nádherný projekt, na kterém  se  podílelo mnoho vyučujících a který prezentuje i žákovské práce a zkušenosti učitelů. Přitom se snaží významně posilovat mezipředmětové vztahy.

9. Moderní centrum vzdělávání (G Plasy) Jeden z projektů na využití interaktivní tabule ve výuce. V zeměpisné sekci projektu je vytvořeno několik velmi pěkných prezentací v Power Pointu i ve formátech pro interaktivní tabuli. Docela zajímavé a opravdu interaktivní.

Omlouvám se všem, jejichž zajímavé projekty jsem na netu nenalezl. Pokud chcete svůj projekt zviditelnit na této stránce, kontaktujte mě prosím, rád ho sem přidám.Antonín Jalovec (jalovec@gymcheb.cz