Jak se žije různým menšinovým skupinám ve vašem městě?

|


Vžijte se do role obyvatele města, který se liší etnickou příslušností nebo sexuální orientací, a zjistěte, jestli zde může zrealizovat svůj záměr, kterým je zvládnout start do života týkající se především vlastního bydlení.

Jak se žije různým menšinovým skupinám ve vašem městě?

Vžijte se do role obyvatele města, který se liší etnickou příslušností nebo sexuální orientací, a zjistěte, jestli zde může zrealizovat svůj záměr, kterým je zvládnout start do života týkající se především vlastního bydlení. Jedná se o rodiny a páry různých národností, ale jednou skupinou je také česká rodina. To proto, aby výsledky prací poukázaly na případné vzájemné rozdíly či zvýhodnění. U každé skupiny se budou situace i úkoly mírně lišit, ale hlavní myšlenka zůstává vždy stejná. Konkrétně se jedná například o to, jestli se s danými předpoklady dokáže simultánní skupina či rodina ve městě usadit, získat k tomu všechna potřebná povolení nebo jestli jí na to vystačí dané finanční prostředky. Úkolem žáků je zkusit si zabojovat s překážkami, které je nyní i v budoucím životě určitě neminou, a podrobně zaznamenávat všechny postupy. O veškerém konání si budou vést podrobné záznamy, z kterých na závěr vytvoří závěrečnou práci. Projekt má mnoho přínosů převážně v získání znalostí a přehledu o reálném světě jeho a témat, která se je brzy budou týkat. Není to jednoduchý úkol, ale pokud se k němu žáci postaví jako tým, určitě budou úspěšní.

Projekt je určen žákům devátých tříd nebo prvních ročníků středních škol a učilišť (popř. stejné věkové kategorii žáků na gymnáziích). Vedení žáků zajistí jeden až dva pedagogové (vedoucí projektu), z nichž alespoň jeden musí dobře ovládat počítač. Dalším důležitým předpokladem pro roli vedoucího je dobrá schopnost motivovat a organizovat žáky. Projekt v žádném případě nesmí být žáky chápán jako soutěž. Naopak, jeho hlavním smyslem je kooperace skupin řešících podobný problém a jejich vzájemná pomoc. Diskuze v závěru každého projektového dne žákům pomůže vyměnit si průběžně získané informace a udržet tak společné tempo.

I přes to, že je téma projektu zaměřené na užitečnou a přínosnou činnost, jedná se z pohledu většiny žáků nepochybně o téma dosti nezáživné. Já osobně jsem byl při realizaci projektu na ZŠ a ZUŠ Karlovy Vary velmi mile překvapen. Nejen že žáci pracovali pečlivě a svědomitě, ale na většině z nich byla vidět chuť do práce a to se odrazilo i v jejich pracích. Dokonce jsem byl mile překvapen skutečným zájmem žáků, který potvrzuje například vlastní iniciativa žáků vytvářet fiktivním rodinám příjmení, nebo dokonce příběh popisující důvody situace, do které se rodiny dostaly. Přiznávám, že jsem měl před zahájením projektu obavy o zájmu a postoji žáků k projektu. Nyní, když už projekt proběhl, mám naopak velmi dobrý pocit. Nejen proto, že se žáci naučili něčemu novému, ale také proto, že jim projekt alespoň trochu zpestřil stereotypní výuku a myslím, že si tento čas docela užili. Nutno však podotknout, že je 9.A třída s estetickým zaměřením (hudební, výtvarná a taneční výchova), čili výběrová třída. Domnívám se tedy, že by se u nevýběrové třídy nadšení a chuť do práce neprojevily v takové míře, nebo v horším případě vůbec. Je tedy velmi vhodné předem počítat s problémy tohoto rázu. Dostatečná motivace je však pilířem úspěchu.