Inovace školského portálu Karlovarského kraje

|


Projekt registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/14.0024
žadatel o finanční podporu: Karlovarský kraj
předpokládané datum zahájení realizace projektu: 01.04.2010
předpokládané datum ukončení realizace projektu: 31.03.2013
Cílem projektu je …

Hlavní cíle projektu:

 • E-learningové kurzy jazykového vzdělávání včetně částí zaměřených na přípravu na zkoušky odpovídající mezinárodně platným certifikátům
 • vytvoření a pilotní ověření systému kombinovaných kurzů s prezenční částí
  i distančním studiem
 • vyškolení managmentu škol (ředitele škol, jejich zástupce a ICT metodici) a členy metodických týmů jednotlivých oblastí a oborů v používání portálu
 • vytvoření databáze e-learningových kurzů
 • vytvoření systému na vkládání a vyhledávání e-learningových kurzů
 • naplnění portálu základním obsahem, tj. kurzy, které jsou již ve školách k dispozici
  z minulých let
 • naplnění portálu nově vzniklými kurzy pro podporu výuky jazyků
 • vytvoření databáze vzdělávacích programů pořádaných různými institucemi v našem kraji
 • vytvoření systému na vkládání a vyhledávání vzdělávacích programů
 • vytvoříme otevřené i uzavřené komunikační platformy pro výměnu názorů
  a zkušeností mezi školami a dalšími institucemi i koncovými uživateli
 • propojení krajského portálu s evropským portálem European Schoolnet a jiné

Projekt „Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“ registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/14.0026
žadatel o finanční podporu: Karlovarský kraj
předpokládané datum zahájení realizace projektu: 01.04.2010
předpokládané datum ukončení realizace projektu: 31.03.2013
celkové způsobilé výdaje: bude doplněné později
www.kr-karlovarsky.cz

Hlavní cíle projektu:

 • vytvoření platformy pro spolupráci při zavádění ŠVP do vzdělávání jako výchozího prostředku pro naplňování kurikulární reformy
 • vznik řízené aktivity v podobě Krajského vzdělávacího centra (KVC), která umožní výměnu zkušeností se ŠVP v rámci vzdělávacích oblastí a oborů prostřednictvím workshopů a konferencí
 • koordinace kroků při naplňování kurikulární reformy pomocí ŠVP na školách
 • výměna zkušeností se ŠVP v rámci vzdělávacích oblastí a oborů
  • organizování workshopů zaměřených na výměnu zkušeností mezi pedagogy základních
  a středních škol
 • spolupráce, předávání si zkušeností a pravidelné se zapojování do dalších činností, které úspěšná implementace ŠVP na sebe váže
 • setkávání pedagogů na workshopech, které bude kompletně organizovat Krajské vzdělávací centrum
 • prezentace úspěšných aktivit ze škol a semináře, které povedou odborní lektoři na využití moderních technologií ve výuce z vysokých škol a s mezinárodními zkušenostmi
 • publikování zajímavých témat na webu KVC
 • vznik tištěné podoby prezentací a příspěvků z Pedagogických dnů a jiné