Úlovec Roman • Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky (řešený v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, v období březen 2014 až červen 2015). Základním cílem projektu Věda pro život, život pro vědu je systematická podpora vzdělávání v přírodovědných a technických oborech a jejich popularizace…

  Číst dál: Věda pro život, život pro vědu
 • Fénix 2.0

  |


  Projekt Fénix 2.0 (Phoenix 2.0) Kvantitativní a ekonomická gramotnost jako cesta  ke konkurenceschopnosti veznalostní společnosti. CZ.1.07/2.2.00/15.0111 Prvotním cílem projektu není vytváření nových předmětů a studijních oborů, ale inovace stávající výuky na ekonomických fakultách, odpovídající soudobým požadavkům na konkurenceschopnost ve znalostní společnosti.Hlavními kroky této inovace jsou posílení kvantitativní a ekonomické gramotnosti a sblížení obou těchto dnes  značně…

  Číst dál: Fénix 2.0

 • Projekt registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/14.0024žadatel o finanční podporu: Karlovarský krajpředpokládané datum zahájení realizace projektu: 01.04.2010předpokládané datum ukončení realizace projektu: 31.03.2013Cílem projektu je … Hlavní cíle projektu: Projekt „Krajské vzdělávací centrum pro další vzdělávání pedagogických pracovníků“ registrační číslo projektu: CZ.1.07/1.3.00/14.0026žadatel o finanční podporu: Karlovarský krajpředpokládané datum zahájení realizace projektu: 01.04.2010předpokládané datum ukončení realizace projektu: 31.03.2013celkové způsobilé výdaje: bude doplněné pozdějiwww.kr-karlovarsky.cz…

  Číst dál: Inovace školského portálu Karlovarského kraje

 • Jak se jednoduše přihlásit do občanského sdružení „Metodik.cz“? Přihláška do občanského sdružení „Metodik.cz“ Titul: Jméno: Příjmení: Titul: E-mail: Datum narození: Bydliště: Škola(organizace), ve které působíte: Přihlašuji se do sdružení „Metodik.cz“ a souhlasím s jeho stanovami.

  Číst dál: Postup přihlášení do sdružení „Metodik.cz“

 • Založili jsme občanské sdružení „Metodik.cz“. Chcete se podílet na jeho činnosti? Vážení kolegové, v rámci projektu ESF s názvem „Studium ICT koordinátorů a Centrum E-Learningu“ (jehož řešitelem je Gymnázium Cheb ve spolupráci s Karlovarským krajem) vznikla komunita občanů, kteří mají společné cíle. Proto jsme se rozhodli založit občanské sdružení „Metodik.cz“, které sdružuje hlavně ICT metodiky…

  Číst dál: Občanské sdružení „Metodik.cz“

 • Název: „Metodik.cz“ Sídlo: Libušina 1032/31, 360 01 Karlovy Vary IČO: 22678221 Statutární zástupce: Mgr. Roman Úlovec Email: ulovec@seznam.cz Skype: ulovec Mobil: 603 759 004 http://www.metodik.cz

  Číst dál: Kontaktní údaje občanského sdružení „Metodik.cz“
 • Kdo jsme

  |


  Základní informace o portálu METODIK, který je určen hlavně ICT metodikům, ale i všem učitelům a nadšencům pro používání ICT v „obyčejné“ výuce, příznivcům e-learningu. Co na portálu najdete a co ne? Chcete se podílet na činnosti občanského sdružení „Metodik.cz“ ?   Co zde najdete? METODIK je portálem pro ICT metodiky (koordinátory) působící na školách a pro…

  Číst dál: Kdo jsme

 • O čem je studium ICT metodiků, jaké jsou rozdíly ve školicích střediscích? Kde najdete informace o studiu? Akreditované studium vychází z vyhlášky 317/2005 upravené vyhláškou 412/2006, která jej specifikuje v § 9 v. Dále je upraveno ve standardu vydaném MŠMT, který slouží jako podklad pro akreditaci jednotlivých studijních programů. Je tedy logické, že jednotlivá akreditovaná školení jsou…

  Číst dál: Studium ICT metodika (jak si vybrat)

 • Soubor více než 200 příprav pro interaktivní tabule SMART Board z matematiky pro ZŠ a SŠ. Komplet ZŠ obsahuje témata: Kruhy a válce, Výrazy 2. Komplet SŠ obsahuje témata: Množiny, Důkazy, Rovnice a nerovnice, Funkce, Goniometrie, Planimetrie, Kruhová inverze, Analytická geometrie, Posloupnosti a řady, Statistika, Kombinatorika, Pravděpodobnost, Diferenciální počet, Integrální počet, Komplexní čísla. Na stránkách najdete metodické poznámky, pracovní…

  Číst dál: Soubor příprav z matematiky pro ZŠ a SŠ

 • Náplň práce ICT metodika (koordinátora) je často diskutovaná problematika. Je to dáno poměrně nedávným zakotvením této „funkce“ ve školách a neustále se měnícími potřebami škol. Také narůstá počet počítačů a další audiovizuální techniky. Co má mít ICT metodik na starosti? Náplň práce ICT metodika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené vyhláškou 412/2006, která pouze specifikuje v…

  Číst dál: Náplň práce ICT metodika