Kdo jsme

|


Základní informace o portálu METODIK, který je určen hlavně ICT metodikům, ale i všem učitelům a nadšencům pro používání ICT v „obyčejné“ výuce, příznivcům e-learningu. Co na portálu najdete a co ne? Chcete se podílet na činnosti občanského sdružení „Metodik.cz“ ?  

Co zde najdete?

METODIK je portálem pro ICT metodiky (koordinátory) působící na školách a pro učitele používající ICT při výuce. Je určen k podpoře této komunity a přispěje k lepšímu sdílení informací a zdrojů. Metodici a učitelé zde najdou:

  • Kurzy – kompletní sadu studijních materiálů v rozsahu studia ICT metodika, které máme akreditované v naší škole a které je ověřené několika desítkami studujících
  • Školení – přehled zahajovaných školení ICT metodiků v ČR, místo, termín, cena, …
  • Výuka Moodle – Sada kurzů popisující e-learningové prostředí Moodle z pohledu studenta, učitele a autora doplněné o jednoduchý manuál tohoto prostředí. Naše škola také nabízí i hostování kurzů Moodle zdarma pro všechny učitele i studenty z Karlovarského kraje a krajů přilehlých (bez omezení počtu).
  • Ke stažení – Databáze kurzů Moodle, ve které najdete stručnou anotaci kurzů, jejich základní charakteristiky a také kurz samotný (záloha ke stažení). Některé kurzy jsou na serveru i k nahlédnutí.
  • Rubriky – Jednotlivé rubriky jsou určené ICT metodikům a také učitelům jednotlivých předmětů. V rubrikách jsou články související s použitím počítače v konkrétním předmětu nebo jiné školní činnosti.
  • „Metodik.cz“ – Prostor pro spolupráci v rámci občanského sdružení „Metodik.cz“ , partnera a pomoc při řešení projektů i mimo ně.

Co zde nenajdete?

Obecné otázky o školství (doporučujeme www.ceskaskola.cz), databázi výukových objektů mimo Moodle kurzů (doporučujeme www.veskole.cz), politicky zabarvené články (nedoporučujeme nic 🙂 ).

Tento portál provozuje Gymnázium Cheb. Názory zde uveřejněné nejsou názory této školy, ale autorů článků.


TENTO PORTÁL JE SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM FONDEM A STÁTNÍM ROZPOČTEM ČESKÉ REPUBLIKY.

Poskytovatelem podpory je MŠMT .

ESF napomáhá rozvoji zaměstnanosti podporou zaměstnatelnosti, podnikatelského ducha, rovných příležitostí a investicemi do lidských zdrojů.