Postup přihlášení do sdružení „Metodik.cz“

|


Jak se jednoduše přihlásit do občanského sdružení „Metodik.cz“?

  • Vyplňte přihlášku

Přihláška do občanského sdružení „Metodik.cz“

Titul:

Jméno:

Příjmení:

Titul:

E-mail:

Datum narození:

Bydliště:

Škola(organizace), ve které působíte:

Přihlašuji se do sdružení „Metodik.cz“ a souhlasím s jeho stanovami.


  • Pošlete vyplněnou přihlášku (stačí nakopírovat do těla mailu) na adresu ulovec@seznam.cz.
  • Po rozhodnutí výboru sdružení budete informováni o zapsání do permanentní virtuální členské schůze :-), která je naším pracovním prostorem.