Studium ICT metodika (jak si vybrat)

|


O čem je studium ICT metodiků, jaké jsou rozdíly ve školicích střediscích? Kde najdete informace o studiu?

Akreditované studium vychází z vyhlášky 317/2005 upravené vyhláškou 412/2006, která jej specifikuje v § 9 v. Dále je upraveno ve standardu vydaném MŠMT, který slouží jako podklad pro akreditaci jednotlivých studijních programů. Je tedy logické, že jednotlivá akreditovaná školení jsou si podobná. Projdeme krátce společné znaky a soustředíme se na rozdíly mezi jednotlivými studijními programy. V přehledu jsou uvedena střediska, která dodala alespoň některé informace.

Školení je pořádáno v mnoha různých místech celé ČR. Na mapě a v dalším textu jsou uvedena jen školicí střediska, která poskytla potřebné informace. Z šetření plyne, že zeměpisné rozložení je poměrně rovnoměrné a v některých městech je i více akreditovaných programů.

 • Brno
 • České Budějovice
 • Cheb
 • Chomutov
 • Karlovy Vary
 • Liberec
 • Ostrava
 • Pardubice
 • Plzeň
 • Praha
 • Tábor

Společné znaky studia

 • Náplň studia (mimo projektů ESF)
 • Kompetence (viz článek „Náplň práce ICT metodika“)
 • Závěrečná zkouška
 • Obhajoba závěrečné práce

Náplň studia

 • Role, výhody a meze využití ICT v edukačním procesu, moderní didaktické teorie
 • Využití počítače ve vzdělávacím procesu – 3 vybrané okruhy
 • Hygiena, ergonomie a pravidla bezpečnosti práce s ICT
 • Autorské právo, bezpečnost na internetu, netiketa
 • Tvorba ICT plánu školy, interakce ICT a RVP
 • Informační systém školy, webová prezentace školy
 • Vedení školních žákovských projektů
 • Příprava školních projektů (v rámci ČR, EU)
 • Moderní technologie – aktuální informace, užití ve škole
 • Počítač a volný čas dětí a mládeže
 • Užití ICT ve speciální pedagogice
 • Principy a možnosti počítačových sítí
 • Anglické termíny pro oblast ICT a moderní edukace
 • Aktuální zdroje informací a výukových objektů na internetu

Rozdíly studia (podle čeho si vybrat)

 • Časová organizace studia je velmi rozdílná. Můžeme ji shrnout do tří základních typů:
  • Odpolední, dopolední výuka
  • Bloková výuka
  • Víkendová výuka
 • Cena se sice liší, ale asi nebude hlavním kritériem pro výběr školicího střediska.
 • Projekty financované EU nejsou zařazeny do všech studijních programů, a tak by Vás mělo zajímat, jestli se při studiu naučíte připravovat projekty a být úspěšní při čerpání evropských peněz.
 • Pojetí studia je vesměs závislé na poskytovateli vzdělání. Záleží na Vás, jestli dáváte přednost akademičtějšímu nebo praktičtějšímu pojetí studia. Doporučuji informovat se u stávajících frekventantů.
 • Zkouška souborná (test a dvě praktické úlohy) po roce studia je povinná jen u studijních programů akreditovaných na 3 a 4 semestry.
 • Rozsah závěrečné práce se také liší, což souvisí s pojetím práce (jen teoretická x teoretická a praktická). Časově bude vypracování obou typů přibližně stejně náročné.

Některá školicí střediska také nabízí pro absolventy další výhody ve formě balíčků služeb. Například u nás mají absolventi k dispozici i po ukončení studia zdarma vlastní publikační systém, možnost používat „náš“ LMS Moodle pro neomezený počet žáků a učitelů „jejich“ školy.

Studium ICT metodiků zahájilo v ČR do jara 2007 kolem 400 učitelů. Pro základní orientaci zájemců o studium uvádím zkrácenou verzi tabulky s přehledem školicích středisek řazených abecedně, které mi poskytly informace o studiu. Podrobná tabulka je k dispozici ve formátu xls a obsahuje podrobnější informace o studiu, kontaktní adresy a odkazy na webové stránky. Aktuální nabídku školení jednotlivých středisek najdete v záložce Školení, kde mohou údaje doplňovat i další střediska tak, jak budou začínat nová školení.

SubjektMístoSemestryCenaStudující
MZLU v BrněBrno312000110
FI MU BrnoBrno3195000
PF JČU ČBČeské Budějovice31380015
ZVASČeské BudějoviceTábor3120000
Gymnázium ChebChebKarlovy VaryPardubicePlzeňPraha21280076
TU v LiberciLiberec4180000
CVO PřF OSU OstravaOstrava41580040
OSUOstrava4165008
SPŠ Ječná PrahaPraha31200025

Přeji Vám hodně štěstí při volbě školicího střediska a trpělivost při studiu.