Kvadratická rovnice a nerovnice

|


Kvadratická rovnice a nerovnice je téma, které se učí na všech středních školách. Pokusil jsem se setavit kurz pro podporu výuky uvedené látky. Předpokládám jeho využití pro výklad v příslušném ročníku i předmaturitním opakování.

Kurz si klade za cíl různými způsoby ukázat řešení kvadratické rovnice a nerovnice. Kromě vysvětlené teorie kurz obsahuje řadu řešených úloh, na kterých jsou demonstrovány různé postupy řešení. Takové úlohy žákům umožní pochopit látku a doplňují učivo probírané v hodinách matematiky. Každá kapitola je završena jednoduchými úkoly na procvičení. Součástí kurzu jsou kontrolní práce pro zadání ve třídě a didaktický test obsahující uzavřené úlohy vybrané ze skupiny úloh pro státní maturitní zkoušku. Vše je doplněno otevřenými úlohami, které jsou opět určeny pro přípravu ke státní maturitě. Závěrečná část obsahuje komplexní úlohy pro třídy zaměřené na matematiku k přípravě na maturitní písemnou práci.

Obtížnější úlohy jsou doplněny řešením. Učitel je může zveřejnit žákům pro kontrolu.

Je zřejmé, že kurz podporuje výuku kapitoly rovnice a nerovnice, která se probírá na každé střední škole. Může podpořit výklad a přípravu žáků na vyučování. Učiteli dává možnost zadání domácí úlohy, kontrolní práci i test. Ke kurzu je vhodné se vrátit při opakování k maturitní zkoušce. Z dlouholeté praxe jsem si ověřil, že právě řešení kvadratické rovnice a nerovnice, která je součástí komplexní úlohy, dělá žákům problémy.Obsah

  1. Kvadratické rovnice – bez vzorce i se vzorcem.
  2. Kvadratické nerovnice – stačí na řešení umět vyřešit kvadratickou rovnici?
  3. Prověřování a testování – jak jsme na tom, bez kontroly to nejde.
  4. Soubor otevřených úloh pro přípravu ke státní maturitní zkoušce  takové úlohy se v učebnicích těžko hledají, odmaturuji?
  5. Náročnější úlohy pro přípravu k maturitní zkoušce specializovaných tříd – mám nějaké buňky na matematiku?
  6. Historické poznámky – kdo se zabýval řešením kvadratických rovnic.