Kubeš Josef  • Kvadratická rovnice a nerovnice je téma, které se učí na všech středních školách. Pokusil jsem se setavit kurz pro podporu výuky uvedené látky. Předpokládám jeho využití pro výklad v příslušném ročníku i předmaturitním opakování. Kurz si klade za cíl různými způsoby ukázat řešení kvadratické rovnice a nerovnice. Kromě vysvětlené teorie kurz obsahuje řadu řešených úloh,…

    Číst dál: Kvadratická rovnice a nerovnice