Beranová Petra  • Výukový kurz umožňuje aktivní zapojení žáků v hodinách zeměpisu. Během kurzu se žáci seznámí s e-learningovým prostředím. Řeší zadané úkoly přímo v prostředí Moodle, které je jim přístupné i k domácí přípravě nebo do připravených pracovních listů, které kopírují prostředí kurzu. Cílem kurzu je získání poznatků o administrativním členění České republiky a jednotlivých krajích – během…

    Číst dál: Kraje České republiky