Lavička Ivan  • Kurz poskytuje kvalitnější podporu pro přípravu žáků na testy ECDL. 1. Přípravné testy k ECDL – kurz na moodlu Prvotním cílem této práce je poskytnout vyučujícím informatických předmětů kvalitnější podklady pro provádění vlastní výuky a současně poskytnout žákům v rámci výuky představy o testech ECDL. Práce vychází ze stávajících učebních osnov a výchovně vzdělávacích cílů…

    Číst dál: Přípravné testy k ECDL na moodlu