• Hodnocení několika kvalitních projektů SIPVZ se zeměpisným obsahem a odkazy na jejich výstupy. V uplynulých letech se v celé ČR realizovaly stovky projektů SIPVZ. Řada z nich měla výborné výstupy, jež mohou být velmi přínosné i pro výuku na dalších školách.Pro běžného učitele je problémem nalézt projekty, jejichž zaměření odpovídá jeho aprobaci, často se potýká…

  Číst dál: Výstupy projektů SIPVZ ve výuce zeměpisu

 • Druhý článek o využití zeměpisných internetových stránek. Tentokrát s několika tipy na zajímavé statistické údaje. Statistická data vykazují neustálou proměnlivost. Chce-li být učitel zeměpisu stále „v obraze“, je pro něj nezbytné neustále aktualizovat své databáze statistických údajů. Samozřejmě nejde o to, abychom ze sebe či z žáků vytvořili chodící encyklopedie zahlcené čísly. Cílem by měla být…

  Číst dál: Statistická geografická data na internetu

 • Výukový kurz umožňuje aktivní zapojení žáků v hodinách zeměpisu. Během kurzu se žáci seznámí s e-learningovým prostředím. Řeší zadané úkoly přímo v prostředí Moodle, které je jim přístupné i k domácí přípravě nebo do připravených pracovních listů, které kopírují prostředí kurzu. Cílem kurzu je získání poznatků o administrativním členění České republiky a jednotlivých krajích – během…

  Číst dál: Kraje České republiky

 • Každý jednou začíná … . Postupně si každý zeměpisec vytvoří databázi internetových stránek, které při výuce využívá. Těm, kteří stojí na úplném počátku, je určen tento krátký článek. Pro začátek je ideální naléz pár stránek, na kterých zjistíte základní informace a adresy dalších serverů, na nichž jsou informace rozšiřující. Pro středoškolské učitele bych doporučil zeměpisný…

  Číst dál: Kde začít hledat zeměpisné informace?

 • GIS jsou nejpokročilejší formou elektronických map. Jelikož pronikají do stále většího množství vědních oborů (archeologie, ekologie, hydrologie,…) i do praxe (pojišťovnictví, územní plánování, obchod s realitami, …), měli bychom s nimi seznámit i naše žáky. GISům se někdy přezdívá „inteligentní mapy“. Samy o sobě příliš inteligentní nejsou, ale v rokou poučeného uživatele inteligenci získají. Problematika…

  Číst dál: Geografické informační systémy (GIS)

 • Článek je krátkým seznámením s hlavními mapovými servery v ČR, zaměřuje se na možnosti jejich využití ve výuce. Ač každý geograf ví, že i v éře GPS v terénu není nad klasickou tištěnou mapu, stále větší význam získávají mapy elektronické, a to především jejich podoba, jež je snadno a zdarma dostupná na mapových serverech. K…

  Číst dál: České mapové servery