• O čem je studium ICT metodiků, jaké jsou rozdíly ve školicích střediscích? Kde najdete informace o studiu? Akreditované studium vychází z vyhlášky 317/2005 upravené vyhláškou 412/2006, která jej specifikuje v § 9 v. Dále je upraveno ve standardu vydaném MŠMT, který slouží jako podklad pro akreditaci jednotlivých studijních programů. Je tedy logické, že jednotlivá akreditovaná školení jsou…

  Číst dál: Studium ICT metodika (jak si vybrat)

 • Chcete publikovat na Internetu, používat vlastní prostředí a neláká vás databázový redakční systém? Možná vás tento článek osloví. Nevím, jestli jste již měli možnost si tento nástroj vyzkoušet, ale mne zaujal hned při prvním použití. Jde o velmi zajímavý způsob publikování na webu, který se nechová tradičně, a jehož vývoj a postupné rozšiřování neustále zrychluje…

  Číst dál: TiddlyWiki – osobní webový zápisník pro každého
 • TiddlyWiki v Moodle

  |


  Kurz o publikování TiddlyWiki je nyní i v Moodle… (celý článek) V Moodle je nový kurz TiddlyWiki – webový zápisník, který je volně přístupný. Je netutorovaný a obsahuje všechny potřebné informace pro publikování na Internetu.

  Číst dál: TiddlyWiki v Moodle

 • Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky (řešený v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, v období březen 2014 až červen 2015). Základním cílem projektu Věda pro život, život pro vědu je systematická podpora vzdělávání v přírodovědných a technických oborech a jejich popularizace…

  Číst dál: Věda pro život, život pro vědu

 • Hodnocení několika kvalitních projektů SIPVZ se zeměpisným obsahem a odkazy na jejich výstupy. V uplynulých letech se v celé ČR realizovaly stovky projektů SIPVZ. Řada z nich měla výborné výstupy, jež mohou být velmi přínosné i pro výuku na dalších školách.Pro běžného učitele je problémem nalézt projekty, jejichž zaměření odpovídá jeho aprobaci, často se potýká…

  Číst dál: Výstupy projektů SIPVZ ve výuce zeměpisu
 • Žabák putuje

  |


  Vytvořený kurz v LMS Moodle Žabák putuje je určen pro rozvoj tvořivosti žáků 6. ročníku ZŠ praktické ve výuce informační a komunikační technologie a má pozitivně ovlivňovat u žáků rozvíjení klíčových kompetencí s uplatněním širokého spektra dovedností. Žabák putuje http://moodle2.gymcheb.cz/course/view.php?id=230 Popis kurzu Kurz je zaměřen na stálou motivaci žáků – motivační úvod, záchrana a pomoc žabákovi v překonávání…

  Číst dál: Žabák putuje

 • Výběr českých elektronických atlasů z oboru zoologie. První skupina odkazů je věnována hmyzu, druhá obratlovcům, z nich konkrétně rybám, ptákům a savcům. Názvy odkazů odpovídají názvům webových stránek. V první části jsou odkazy řazeny abecedně, ve druhé systematicky. Nejsou zde odkazy na encyklopedie, ve kterých je zoologie pouze jednou z několika částí, těm bude věnovaný…

  Číst dál: Zoologické elektronické atlasy

 • Jednou z možností, jak přiblížit nebo zpestřit vykládanou látku zoologie, je ukázka živých zvířat. Roli prostředníka sloužícího tomuto účelu mohou hrát například zoologické zahrady. Souhrn toho, co lze vyčíst z webových stránek našich ZOO, najdete v článku. Většina našich zoologických zahrad má velmi dobře zpracované webové stránky. Kromě základních informací o chodu zahrady, vstupném, akcích…

  Číst dál: Zvířata virtuální a skutečná