• Jednou z možností, jak přiblížit nebo zpestřit vykládanou látku zoologie, je ukázka živých zvířat. Roli prostředníka sloužícího tomuto účelu mohou hrát například zoologické zahrady. Souhrn toho, co lze vyčíst z webových stránek našich ZOO, najdete v článku. Většina našich zoologických zahrad má velmi dobře zpracované webové stránky. Kromě základních informací o chodu zahrady, vstupném, akcích…

  Číst dál: Zvířata virtuální a skutečná

 • Výběr českých elektronických atlasů z oboru zoologie. První skupina odkazů je věnována hmyzu, druhá obratlovcům, z nich konkrétně rybám, ptákům a savcům. Názvy odkazů odpovídají názvům webových stránek. V první části jsou odkazy řazeny abecedně, ve druhé systematicky. Nejsou zde odkazy na encyklopedie, ve kterých je zoologie pouze jednou z několika částí, těm bude věnovaný…

  Číst dál: Zoologické elektronické atlasy
 • Žabák putuje

  |


  Vytvořený kurz v LMS Moodle Žabák putuje je určen pro rozvoj tvořivosti žáků 6. ročníku ZŠ praktické ve výuce informační a komunikační technologie a má pozitivně ovlivňovat u žáků rozvíjení klíčových kompetencí s uplatněním širokého spektra dovedností. Žabák putuje http://moodle2.gymcheb.cz/course/view.php?id=230 Popis kurzu Kurz je zaměřen na stálou motivaci žáků – motivační úvod, záchrana a pomoc žabákovi v překonávání…

  Číst dál: Žabák putuje

 • Hodnocení několika kvalitních projektů SIPVZ se zeměpisným obsahem a odkazy na jejich výstupy. V uplynulých letech se v celé ČR realizovaly stovky projektů SIPVZ. Řada z nich měla výborné výstupy, jež mohou být velmi přínosné i pro výuku na dalších školách.Pro běžného učitele je problémem nalézt projekty, jejichž zaměření odpovídá jeho aprobaci, často se potýká…

  Číst dál: Výstupy projektů SIPVZ ve výuce zeměpisu

 • Tento projekt je spolufinancován z Evropského sociálního fondu a státního rozpočtu České republiky (řešený v rámci programu Vzdělávání pro konkurenceschopnost, prioritní osa Terciární vzdělávání, výzkum a vývoj, v období březen 2014 až červen 2015). Základním cílem projektu Věda pro život, život pro vědu je systematická podpora vzdělávání v přírodovědných a technických oborech a jejich popularizace…

  Číst dál: Věda pro život, život pro vědu
 • TiddlyWiki v Moodle

  |


  Kurz o publikování TiddlyWiki je nyní i v Moodle… (celý článek) V Moodle je nový kurz TiddlyWiki – webový zápisník, který je volně přístupný. Je netutorovaný a obsahuje všechny potřebné informace pro publikování na Internetu.

  Číst dál: TiddlyWiki v Moodle

 • Chcete publikovat na Internetu, používat vlastní prostředí a neláká vás databázový redakční systém? Možná vás tento článek osloví. Nevím, jestli jste již měli možnost si tento nástroj vyzkoušet, ale mne zaujal hned při prvním použití. Jde o velmi zajímavý způsob publikování na webu, který se nechová tradičně, a jehož vývoj a postupné rozšiřování neustále zrychluje…

  Číst dál: TiddlyWiki – osobní webový zápisník pro každého

 • O čem je studium ICT metodiků, jaké jsou rozdíly ve školicích střediscích? Kde najdete informace o studiu? Akreditované studium vychází z vyhlášky 317/2005 upravené vyhláškou 412/2006, která jej specifikuje v § 9 v. Dále je upraveno ve standardu vydaném MŠMT, který slouží jako podklad pro akreditaci jednotlivých studijních programů. Je tedy logické, že jednotlivá akreditovaná školení jsou…

  Číst dál: Studium ICT metodika (jak si vybrat)

 • Geometrické modelování je opravdu jenom hra …(celý článek) Představovat Cabri geometrii je asi zbytečné. Tento vynikající program se dostal do škol před několika lety především díky programu TTT (Teachers Teaching with Technology). Tehdy šlo o rovinnou geometrii, ve které se stereometrie aplikovala poměrně složitě. Před několika týdny jsem dostal do rukou Cabri 3D a jsem…

  Číst dál: Stereometrie v Cabri 3D

 • Druhý článek o využití zeměpisných internetových stránek. Tentokrát s několika tipy na zajímavé statistické údaje. Statistická data vykazují neustálou proměnlivost. Chce-li být učitel zeměpisu stále „v obraze“, je pro něj nezbytné neustále aktualizovat své databáze statistických údajů. Samozřejmě nejde o to, abychom ze sebe či z žáků vytvořili chodící encyklopedie zahlcené čísly. Cílem by měla být…

  Číst dál: Statistická geografická data na internetu