• Soubor více než 200 příprav pro interaktivní tabule SMART Board z matematiky pro ZŠ a SŠ. Komplet ZŠ obsahuje témata: Kruhy a válce, Výrazy 2. Komplet SŠ obsahuje témata: Množiny, Důkazy, Rovnice a nerovnice, Funkce, Goniometrie, Planimetrie, Kruhová inverze, Analytická geometrie, Posloupnosti a řady, Statistika, Kombinatorika, Pravděpodobnost, Diferenciální počet, Integrální počet, Komplexní čísla. Na stránkách najdete metodické poznámky, pracovní…

  Číst dál: Soubor příprav z matematiky pro ZŠ a SŠ

 • Náplň práce ICT metodika (koordinátora) je často diskutovaná problematika. Je to dáno poměrně nedávným zakotvením této „funkce“ ve školách a neustále se měnícími potřebami škol. Také narůstá počet počítačů a další audiovizuální techniky. Co má mít ICT metodik na starosti? Náplň práce ICT metodika vychází z vyhlášky 317/2005 upravené vyhláškou 412/2006, která pouze specifikuje v…

  Číst dál: Náplň práce ICT metodika
 • Fyzika na Moodle

  |


  Využití e-learningové podpory ve fyzice (… celý článek). O kurzu Zvukové jevy jsem se již zmínil v jiném článku, zabýval jsem se v něm především obecným pohledem na zapojení do výuky. Kurz je nyní umístěn ke stažení v Centru e-learningu, proto bych rád přiblížil možnou metodiku využití. Kurz má osnovu, která simuluje učivo podle plánu: Každá kapitola obsahuje…

  Číst dál: Fyzika na Moodle

 • V tomto článku je stručně popsán právní rámec činnosti ICT metodika (koordinátora), platové zařazení, míra vyučovací povinnosti a nárok na příplatek. Ve vyhlášce 317/2005 upravené vyhláškou 412/2006 se uvádí v § 9 v. : „Studium k výkonu specializovaných činností:a) Koordinace v oblasti informačních a komunikačních technologií“ Z této formulace vidíme, že označení KOORDINÁTOR je jistě správné. Tato…

  Číst dál: ICT metodik nebo koordinátor? Kdo to je, kam s ním?

 • Informace o online výstavě, již nabízí německý Dům dějin (Haus der Geschichte). Das Haus der Geschichte (nadace Dům dějin) v německém Bonnu nabízí již od června roku 1994 mezi mnoha svými aktivitami procházku poválečnými německými dějinami od vzniku dvou samostatných států v roce 1949 resp. 1955 až po znovusjednocení na podzim 1990. Tato trvalá výstava je…

  Číst dál: Pozvánka na výstavu

 • Některé negativní faktory ovlivňující online podporu výuky (…celý článek) Tvorba kurzů První nevýhodou je rozdílnost v dovednostech Moodle, kde studijní materiály vznikají. Kurzy v sobě nesou výrazný subjektivní přístup a stávající úroveň znalostí systému. Ta je u nás vyvážena skutečností, že tyto kurzy vůbec vznikly a dávají tak impuls postupné aktualizaci a dalšímu vývoji. Zřejmý…

  Číst dál: První zkušenosti v Moodle (2)

 • Zkušenosti z půlročního využívání e-learningové podpory ve škole (…celý článek) LMS systém Moodle jsme začali používat na podzim 2006. Po půlroční práci mám pocit, že jsme se dali správným směrem, nicméně první zkušenost ukazuje, že rozhodně ne po snadné cestě. Nejdůležitější otazník je nyní asi v rovině koncepční, a to v rozhodnutí, zda se bude…

  Číst dál: První zkušenosti v Moodle (1)

 • Aktivita s názvem Náležitosti školního webu – autoevaluační asistent se snaží poskytnout ředitelům škol, autorům a investorům školních webů kritéria, podle kterých lze hodnotit kvalitu oficiálních školních internetových prezentací. Zároveň mohou být tato kritéria využívána organizátory soutěží v posuzování kvality školních webů. Pět tématicky zaměřených sekcí: 1 Obsah a poskytované informace 1.1 Kontaktní informace na titulní stránce1.2…

  Číst dál: Náležitosti školního webu – autoevaluační asistent