• Kurz poskytuje kvalitnější podporu pro přípravu žáků na testy ECDL. 1. Přípravné testy k ECDL – kurz na moodlu Prvotním cílem této práce je poskytnout vyučujícím informatických předmětů kvalitnější podklady pro provádění vlastní výuky a současně poskytnout žákům v rámci výuky představy o testech ECDL. Práce vychází ze stávajících učebních osnov a výchovně vzdělávacích cílů…

  Číst dál: Přípravné testy k ECDL na moodlu

 • V tomto článku chci seznámit zájemce s problematikou výuky dopravní výchovy na základní škole pomocí LMS Moodle. Cíl Kurz má přispět k prohloubení znalosti dopravních předpisů a tím i k větší bezpečnosti dětí v dopravě. Po úspěšném absolvování tohoto kurzu bude žák: Rovněž učitelé, především ti, kteří nejsou držiteli řidičského průkazu, získají přehled o obsahu…

  Číst dál: Kurz v Moodlu – Dopravní výchova na ZŠ

 • Počítačové hry považované často pouze za žrouty času lze s úspěchem vyžít také jako doplněk a oživení výkladu, jako simulátory reálných situací nebo pro motivaci žáků během výuky či při jejich domácí přípravě. Tipy na několik her a hříček s biologickou tématikou najdete v následujícím článku. V současné době jsou komerčně distribuovány dvě počítačové hry s biologickou…

  Číst dál: Škola hrou

 • E-learningové prostředí je nový typ interaktivní učebnice pro předávání informací a také velmi vhodný prostředek pro procvičování a opakování učiva. Žák si sám volí rychlost a postup práce, studijní materiály má trvale k dispozici na internetu. Studovat a pracovat může tedy nejenom ve škole, ale i doma. Proto jsem zvolila právě využití e-learningového prostředí Moodle pro…

  Číst dál: Rád bych se chlubil místem, kde žiji…

 • Tento žákovský projekt je určen pro literárně-dramatický obor základní umělecké školy a nejvhodnějšími řešiteli jsou žáci 8. a 9. ročníků základní školy. Jak už sám název napovídá, hlavním úkolem projektu je poznat divadelní hru a tu zinscenovat. Žáci mají k dispozici „anonymní“ příběh, který obsahuje indicie, podle nichž žáci určí název divadelní hry a jejího…

  Číst dál: Poznej a zahraj si divadelní hru

 • Kurz najdete: http://moodle2.gymcheb.cz/course/view.php?id=363 Cíl Prvním cílem je vlastní výuka. Kurz má přispět k seznámení se základními pojmy a skutečnostmi týkající se Sluneční soustavy. Zároveň prohlubuje i dovednost s prací na PC a užívání internetu. Je to způsob jak zpřístupnit a distribuovat aktuální výukové materiály žákům. Zároveň se žáci seznámí s e-learningovým prostředím Moodle. Druhotným cílem je i zvětšení prostoru pro komunikaci učitele se žáky. Začlenění do učebních plánů Kurz je určen pro žáky 8.,…

  Číst dál: Sluneční soustava – kurz v Moodlu
 • Žabák putuje

  |


  Vytvořený kurz v LMS Moodle Žabák putuje je určen pro rozvoj tvořivosti žáků 6. ročníku ZŠ praktické ve výuce informační a komunikační technologie a má pozitivně ovlivňovat u žáků rozvíjení klíčových kompetencí s uplatněním širokého spektra dovedností. Žabák putuje http://moodle2.gymcheb.cz/course/view.php?id=230 Popis kurzu Kurz je zaměřen na stálou motivaci žáků – motivační úvod, záchrana a pomoc žabákovi v překonávání…

  Číst dál: Žabák putuje

 • Článek seznamuje s využitím LMS Moodle při vytváření školního časopisu na ZŠ v Habartově. Kurz „Školní časopis“ Odkaz na kurz: http://moodle2.gymcheb.cz/course/view.php?id=391 Na naší škole, ZŠ v Habartově, jsme měli problematické zkušenosti s vydáváním školního časopisu. Žáci zpočátku vždy měli zájem o vydávání, byli nadšeni s možností zveřejňovat své články. Jejich nadšení zpravidla rychle opadalo. Když zjistili, že…

  Číst dál: Školní časopis

 • Současným trendem ve školství je podpora environmentální výchovy. Pokusila jsem se vytvořit virtuální naučnou stezku, která vychází z konkrétního přírodního prostředí, ale není závislá na počasí a ročním období a je vždy k dispozici pro výuku i poučení. Naučná školní ministezka Zámecký park v Plané Odkaz na kurz: http://moodle2.gymcheb.cz/course/view.php?id=460 Kurz vznikl jako e-learningová podpora enviromentální výchovy…

  Číst dál: Naučná školní ministezka v Moodle

 • Hodnocení několika kvalitních projektů SIPVZ se zeměpisným obsahem a odkazy na jejich výstupy. V uplynulých letech se v celé ČR realizovaly stovky projektů SIPVZ. Řada z nich měla výborné výstupy, jež mohou být velmi přínosné i pro výuku na dalších školách.Pro běžného učitele je problémem nalézt projekty, jejichž zaměření odpovídá jeho aprobaci, často se potýká…

  Číst dál: Výstupy projektů SIPVZ ve výuce zeměpisu